Mennyi idő örökbe fogadni?

Az örökbefogadás útját sok-sok kérdés kíséri általában. Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat az első lépésekkel és a várakozási idővel kapcsolatban.

Az örökbefogadás folyamata egy alkalmassági vizsgálattal veszi kezdetét a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál (szakszolgálat). Ezt követi a kérelem benyújtása,
mellyel egy időben, de legkésőbb 15 napon belül tájékoztatást ad a szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó részére. Ezután egy alkalmassági vizsgálaton kell átmenniük a jelentkezőknek, amely során az örökbefogadási tanácsadó beszerzi a háziorvosi igazolásokat, környezettanulmányt készít, majd egy örökbefogadás előtti tanácsadáson
és pszichológiai vizsgálaton kell megjelennie az örökbe fogadni szándékozónak. Az elkészült dokumentumok alapján alakítja ki a szakszolgálat az alkalmasságra vonatkozó
javaslatát, amit személyesen ismertet a kérelmezővel. Az elkészült dokumentumokat és a 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolásokat küldi meg a szakszolgálat az örökbefogadni szándékozó lakóhelye szerint illetékes járási gyámhivatalba. Az ingyenes 40 órás örökbefogadói tanfolyamot a kérelmezők az alkalmasságukra vonatkozó pozitív
javaslatot követően az örökbefogadás engedélyezéséig tudják elvégezni, melyről szintén tájékoztatást kapnak a szakszolgálattól. Ilyen tanfolyamot nem csak a szakszolgálat tart, hanem az örökbefogadással foglalkozómagyar civil szervezet is, az Ágacska Alapítvány.

Az alkalmasságtól a megállapodásig

A tanfolyam és a vizsgálatok után az illetékes gyámhivatal kezébe kerül a döntés arról, hogy az örökbefogadó szülők alkalmasságát megállapítja-e. A gyámhivatali ügyintézés legfeljebb 60 napot vesz igénybe, de ha az örökbe fogadni szándékozó házaspár a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatát elfogadta, és valamennyi dokumentum rendelkezésre áll, az ügyintézési határidő 15 napra rövidülhet.

Egyedülállók a törvényben meghatározott, különös méltányolást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával fogadhatnak örökbe, a családpolitikáért felelős miniszter döntése alapján. Esetükben 60 napon belül döntenek az alkalmasság megállapításáról.

Ezt követi a megállapodás megkötése a nyílt belföldi örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezettel, ha erre esett a választás. Nyílt örökbefogadás esetén a vér szerinti szülő(k) hozzájáruló nyilatkozata és a gyámhivatal döntése alapján a baba általában már a kórházból az örökbefogadó családjába kerülhet. Jelenleg kilenc civil (közhasznú) szervezet közvetíthet belföldi nyílt örökbefogadást.

 

Mitől függ a várakozási idő?

Egyfelől az örökbefogadandó gyermekre vonatkozó elképzelésektől, vagyis attól, mennyire szűkítik le igényeiket a gyerek életkorára, származására, egészségügyi problémáikra vonatkozóan. Az alkalmassági határozatuk véglegessé válásától kezdve elképzelhető, hogy már három-hat hónapon belül ajánlanak számukra gyermeket. A 3 év alatti egészséges, az örökbe fogadni szándékozók külső jegyeihez hasonló gyermek örökbefogadására hosszabb lehet, a várakozási idő, általában 4-5 év.

Másfelől, az örökbe fogadni szándékozók fogadókészsége is nagymértékben meghatározó a várakozási idő tekintetében. A leggyakrabban előforduló akadályozó okok ilyenkor a lombik programban való részvétel, saját vagy egy családtag betegsége, de az sem ritka, hogy költözés, lakásfelújítás, munkahelyváltás miatt több hónapig nem fogadókészek, vagy éppen gyermekük születik, külföldön vállalnak egy-két évre munkát. Az is előfordul, hogy a számukra felajánlott gyermek valamiért nem megfelelő számukra. Hiszen ez a következő fontos tényező: nem látható előre, milyen életkorú, egészségi állapotú, családi hátterű gyermekek válnak örökbe fogadhatóvá, illetve az adott időszakban hány örökbe fogadni szándékozó várakozik. Mint ahogy az is befolyásolja a várakozási időt, hogy az örökbe fogadni szándékozók közül hányan nem fogadókészek az adott időpontban, mikor éppen örökbefogadó szülőt keresnek egy gyermeknek.

 

Minden gyermeknek legyen esélye arra, hogy szerető családban nevelkedhessen. Ha szeretne minél többet megtudni az örökbefogadásról, látogasson el a csalad.hu oldalra!

 

A cikk megjelenését a Családbarát Magyarország Központ támogatta!

Megosztom