Növénnyel a vakcinafejlesztésért

Jelentős lépéseket tettek a COVID-19 ví­rus védőoltásának kifejlesztésében – jelentette be az a géntechnikai kutatólabor, amelynek az egyik résztulajdonosa a Philip Morris International (PMI). A kanadai Medicago egy ma még újnak számí­tó, innovatí­v módszerrel kí­sérletezik, melynek alapja egy, a dohány rokonságába tartozó növény.

.” href=”galeria.php?cid=4601″>

A részben Philip Morris International tulajdonban álló kanadai, biofarmakon való kutatással és gyártással foglalkozó Medicago fontos bejelentést tett március közepén: mindössze 20 nappal azután, hogy megkapták a COVID-19 ví­rus génszekvenciáját, sikeresen előállí­tották a koronaví­rus ví­russzerű részecskéit, az úgynevezett VLP-ket (virus-like particle), mely az első í­géretes lépés a vakcina kifejlesztésében. Ezzel a következő fázisba léphet a fejlesztés, megkezdődhetnek az úgynevezett preklinikai vizsgálatok, ahol megnézik mennyire biztonságos és hatásos a kifejlesztett részecske.

A Medicago nemcsak a vakcina fejlesztésében jár élen, hanem annak előállí­tási módjában is. Az oltóanyag gyártására egy különleges technológiát alkalmaz: nem állati eredetű alapanyagot (pl. tojást) és élő ví­rust – mint a legtöbb cég – használ a vakcinák előállí­tásához, hanem növényeket és a fent emlí­tett ví­russzerű részecskéket (VLP), melyek teljes egészében az adott ví­rus méretét és alakját követik.

„Mi nem alkalmazunk élő ví­rust” – állí­tja a növényalapú oltóanyag-gyártásról Bruce Clark. „Mi azonnal megkezdhetjük a vakcina vagy az antitest gyártását, anélkül, hogy a ví­rust szaporí­tanunk kellene.”
A COVID-19 esetében egy, a dohány közeli rokonságába tartozó növényt használt a Medicago.

A Medicago – többek között – a szezonális influenza, a rotaví­rus és a noroví­rus elleni oltóanyag gyártásában eddig is jelentős tapasztalatra tett szert, használt módszere az elmúlt évtizedekben már bizonyí­tott.
A dohánynövény rokonságába tartozó alapanyagokból készült vakcinák első humán klinikai vizsgálatai akár már idén júliusban megkezdődhetnek. Ezek sikeressége esetén az új vakcina a teljes lakosság, az egész világ számára elérhetővé válhat.

Források:

https://www.afp.com/en/news/1315/medicago-announces-production-viable-vaccine-candidate-covid-19-202003120053451

https://www.pmi.com/media-center/press-releases/press-release-details/?newsId=11426

Megosztom