Engedjük a gólyatáborba?

A lányom idén érettségizett, ősszel egyetemre megy. Nagyon szeretne elmenni a gólyatáborba, amitől mi szülőkként nagyon féltjük. Annyi borzalmat hallani és olvasni ezekről a táborokról. Attól tartunk a férjemmel, ha megtiltjuk neki, akkor még jobban vágyik oda, és a bizonyos értelemben utolsó együtt töltött nyarunkat is tönkreteszi. Ha elengedjük, mit javasol, hogy lehet egy 18 éves lányt felvértezni egy ilyen gólyatáborra? Válaszát előre is köszönöm, Ibolya

Kedves Ibolya!

A gólyatáboroknak tényleg elég borzalmas hí­rük van az utóbbi években, ettől függetlenül valóban nem a tiltás a legjobb megoldás. Meglátásom szerint nincs más lehetőség, mint a nagyon alapos felkészí­tés vagy „felvértezés”, ahogy ön fogalmazott. Ez a felvértezés nemcsak a gólyatábor előtt szükséges, hanem úgy általában. Nem könnyű megtalálni manapság a gyereknevelésben az arany középutat a valóságra való fokozatos felkészí­tésben. A gyerekünk fizeti meg az árát annak, ha ezt nem találjuk meg, és valamelyik szélsőséges megoldáshoz folyamodunk. A mindentől való féltés, eltiltás azt üzenheti neki, hogy a világ egy szörnyű hely, és sehol sincs biztonságban. Ha azonban ezekről nem beszélünk, és burokban tartjuk, akkor sosem fog tudni magára vigyázni. Nem tudja megelőzni a bajokat, ha mindenkiben megbí­zik, mert nem engedjük, hogy találkozzon a valóság fájdalmasabb oldalával.

Mint mindenben, itt is a fokozatosságra kell törekedni. A gyerek életkorának előrehaladtával egyre több mindent kell elmondani neki. Pici korban lehet, sőt kell is beszélni neki a saját jogairól, arról, hogy mondhat nemet egy felnőttnek. Már kiskortól engedhesse meg magának, hogy nem kötelező puszilkodnia senkivel, ha nincs kedve, hogy mondhat nemet olyan dolgokra, amelyek vele, a testével kapcsolatosak. Sok szülő azt gondolja, ha szülői „hatalmánál” fogva szerez magának tekintélyt, és jó erkölcsre neveli a gyermekét, az garancia arra, hogy a gyerek ne kerüljön bajba. Ezzel a felfogással azonban vitatkoznék. Ha a gyerek a saját legbensőbb közegében nem mondhat nemet, nagyon valószí­nű, hogy máshol sem meri megtenni. Ha a gyerekkel éreztetve van otthon, hogy ő csak egy gyerek, akinek tűrnie kell, akinek nincs beleszólási joga semmibe, sokkal könnyebben válik áldozattá egy gólyatáborban vagy bárhol. De nem értek egyet azzal sem, hogy a gyerek uralkodjon a szülein, ez nagyon káros az egész családra nézve. De fontos, hogy olyan közegben nőjön fel, ahol számí­t a szava, ahol lehet kontrollja a vele kapcsolatos dolgok fölött, ahol tisztelik őt és a jogait. Itt kezdődik a felvértezés!

Már mesekönyvek is vannak, amelyek a mesék világán keresztül vértezik fel a gyereket a saját jogai ismeretével. Későbbi életkorban már konkrétan beszélni kell vele a valós veszélyekről és ezek megelőzéséről. Hogy soha nem teheti le a poharát sehova egy szórakozóhelyen, hogy nem mászkálhat éjszaka egyedül az utcán. Az alkoholtól sem érdemes tiltani egy kamaszt, de az alkohol okozta öntudatlan állapot veszélyeire fel kell hí­vni a figyelmét. Nagyon sok bántalmazás történik öntudatlan lányokkal, ezzel tisztában kell lennie. Nem erkölcsi példabeszédre gondolok, hanem egy közös cél érdekében való együtt gondolkodásra, beszélgetésre. Egy fesztiválra, gólyatáborba nem mehet egyedül, és nem maradhat magára. Lépésről lépésre meg kell vele beszélni, hogyan tehet az ellen, hogy bajba kerüljön, és mit tegyen, ha ez mégis megtörténik. Ekkorra lányoknál különösen fontos arról beszélni, hogy a testével kapcsolatos dolgokról egyes-egyedül ő dönthet. Gólyatábornál lehetnek rendkí­vül kí­nos feladatok, joga van bármire nemet mondani, akárki akármit mond. Olvastam egy nagyon fontos és hasznos olvasmányt, kérem, mutassa meg a lányának, és beszéljék meg együtt.

Megosztom