A kétévesek közel fele használ digitális kütyüket

De vajon baj-e, hogy a gyerekek kütyüznek, meg kell-e állí­tani ezt a tendenciát és mit tehetnek a szülők, hogy a digitális eszközökkel való foglalatosság jó irányban hasson a gyerekekre? Az ELTE Etológia Tanszék munkatársai ezekre a kérdésekre keresik a választ kutatásaikban.

„Azt már kimutattuk, hogy mi, felnőttek annyira kötődünk a mobilunkhoz, hogy pár perces mobilhiány esetén már a stressz tüneteit mutatjuk – mondja Konok Veronika, a kutatás vezetője. – Nem csoda, hogy a gyerekek is egyre korábban kezdik használni a mobileszközöket, és idejük egyre nagyobb részét töltik velük, hiszen ezt látják tőlünk. De hogy ez valóban í­gy van-e, arra friss kutatási eredményeink alapján következtethetünk.”

A kutatók 1270 szülő megkérdezésével készí­tettek felmérést arról, hogy a 7 év alatti gyerekek mennyit, mikortól és hogyan használják a mobiltelefont és a tabletet. „Vizsgálatunkban rákérdeztünk arra is, hogy a gyerek milyen tevékenységeket szokott végezni az eszközön, hogyan sajátí­totta el ezeket a tevékenységeket és milyen gyakran használja a tabletet vagy a mobilt” – mondta Miklósi ídám, a tanszék vezetője.

A kutatók ezen kí­vül arra is kí­váncsiak voltak, hogy a szülők szerint a mobileszközök használatának van-e pozití­v vagy negatí­v hatása a gyerekekre; korábban jobb-e elkezdeni vagy inkább minél később; és hogy mennyire engedik a szülők a gyereknek a mobilozást/tabletezést. A kutatók azt is mérték, hogy a szülő mennyire kötődik saját mobiltelefonjához, vagyis például mennyire ideges, ha nincs nála a telefonja.

Már a kétévesek fele kütyüzik

Az eredmények szerint a gyerekek egyre korábban és egyre nagyobb arányban használnak digitális eszközöket. A vizsgált korosztály 44%-a használ rendszeresen tabletet vagy mobilt, átlagosan napi fél órát. Kétéves kortól már a gyerekek fele kütyüzik, a 4 év feletti gyerekeknél pedig ez az arány már 60%. „Már az 1 és 2 év közöttieknek is több mint egyharmada használja a mobileszközöket. Ez azért lényeges, mert ekkor az agy még nagyon plasztikus, fejlődésben van, és e korai élményeknek nagy hatása lehet a gyerekek fejlődésére, akár pozití­v, akár negatí­v irányban” – magyarázta Konok Veronika.

Igaz, közülük csak minden második használja rendeltetésszerűen az eszközt, a többiek inkább csak fogdossák, nyomkodják, és élvezik, ha a nyomkodás hatására felvillan a képernyő. A 2 és 3 év közöttiek még inkább passzí­v módon használják, pl. mesét néznek vagy bekapcsolódnak a telefon- vagy Skype-beszélgetésekbe. A 4-5 évesek egyharmada viszont már aktí­van is kütyüzik, pl. játszik, ő maga indí­t el videókat, fényképezőt vagy videó-megosztót használ. A kutatásból az is kiderül, hogy a gyerekek egyre korábbi életkorban kezdik el használni a mobileszközöket. Mí­g például 2013-ban a 2 és 3 év közötti gyerekeknek még csak a 10%-a mobilozott, addig a mai 2-3 éveseknek már a 40%-a.

A gyerek a szülőt utánozza

„Kutatásunkból azt is megállapí­thatjuk, hogy a gyerek mobilozási/tabletezési szokásaira a szülő véleménye és személyes példája is hatással van – mondta Konok Veronika. – A gyerek többet használja a digitális eszközöket, ha a szülő erősebben kötődik a mobiljához. Közismert, hogy a gyerekek nemcsak készségeket és ismereteket tanulnak a szüleiktől, hanem viselkedésmintákat és értékrendet is. Ha egy gyerek azt látja, hogy a szülő folyton mobilozik és érzelmileg nagyon fontos számára a telefon, akkor a gyerek is fontosnak tartja majd és többet fog foglalkozni vele.”A mobiljukhoz jobban kötődő szülők valószí­nűleg többet is engedik a gyereküket mobilozni, és pozití­vabban gondolkodnak a gyerekkori mobileszköz-használat hatásairól. A megengedőbb szülőknek, illetve azoknak, akik pozití­v hatásokat tulajdoní­tanak a mobilozásnak/tabletezésnek, valóban többet kütyüzik a gyereke.

Engedjük vagy ne?

A megkérdezett szülők többsége szerint a mobileszköz-használatnak mind pozití­v, mind negatí­v hatásai lehetnek. Ez persze nem könnyí­ti meg annak eldöntését, hogy korlátozzák vagy inkább bátorí­tsák gyerekük digitális világgal való ismerkedését. Az Etológia Tanszék egy jelenleg futó kutatása ebben a kérdésben próbál segí­tséget nyújtani. „Azt vizsgáljuk, hogy a kisgyermekkori mobil és tablet használatnak milyen hatásai vannak a gondolkodási, érzelmi és mozgásos készségekre. Ezért összehasonlí­tjuk az ilyen eszközöket használó és nem használó gyerekeket, különféle készségek mentén” – mondta a kutató.

Ha van olyan 4,5-6 év közötti gyermeke, aki vagy egyáltalán nem, vagy épp ellenkezőleg, viszonylag sokat (legalább napi 15 percet, vagy heti pár órát) és régóta (min. 1 éve) használ ilyen eszközöket, az Etológia Tanszék munkatársai várják jelentkezését gyermekével egy tesztre. Ezen a linken található kérdőí­v kitöltésével jelezheti részvételi szándékát.

Megosztom