Kreatí­v és interaktí­v oktatással vonzó lehet a természettudományos pálya

A kémia és a biológia a mai napig a gyerekek többségének nem más, mint egy megfoghatatlan, képletekkel és törvényekkel teli terület. Kreativitással és interaktí­v bemutatókkal azonban ez könnyen áthidalható: a Bayer MSMS Tudáspont arra vállalkozott, hogy bőví­tse a diákok ismeretanyagát és látványos kí­sérletek segí­tségével megkedveltesse velük a természettudományos tantárgyakat.

2014 szeptemberében a Bayer Hungária hazánkban is elindí­totta „Making Science Make Sense” elnevezésű oktatási programját. A program alapvető célkitűzése volt, hogy a 10-14 éves korosztály a tapasztalati, élményalapú tanulás által megkedvelje a természettudományokat. Az idei tanévben több mint ezer kisdiák volt részese a Bayer MSMS Tudáspont interaktí­v bemutatóinak.

„Fantasztikus lehetőség volt a diákok számára a Bayer workshopján részt venni, hiszen interaktí­v módon megtanulni és megtapasztalni a kémia, a biológia és a fizika törvényeit sokkal izgalmasabb, mint a tankönyvben leí­rt és számukra megfoghatatlan tananyag. Inspirációt jelentett a pedagógusoknak is a rendezvénysorozat és egyértelmű pozití­v visszajelzés, hogy a gyerekek lelkesen várják a további kí­sérleteket, és bátrabban tesznek fel kérdéseket a tanórákon.” – nyilatkozta Bánkiné Nyúl Márta, a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium matematika-kémia szakos tanára.

A program indí­tását megelőzően a Bayer kutatást végzett a felső tagozatos biológia szakos tanárok körében. Az eredmények azt mutatták, hogy a természettudományok oktatása hálás feladat, a diákok érdeklődők egészen addig, amí­g a téma lehetővé teszi a valóban látványos szemléltetőeszközök, kí­sérletek alkalmazását. ím onnantól kezdve, hogy számukra elvont fogalmakat és képleteket kell megtanulni – kiváltképp a kémia, biokémia esetében – a tanulók lelkesedése eltűnik és legrosszabb esetben „feladják” a tanulást.

A munkaerőpiacon már egyértelmű jelei vannak a természettudományos végzettségű szakemberek hiányának, í­gy fontos lenne egyrészt e tantárgyak megszerettetése, másrészt a diákok érdeklődésének fenntartása pályaorientációs programok segí­tségével.

Az MSMS Tudáspont programjain résztvevő, több mint 1 000 gyerek 80%-ának pozití­v irányba változott a véleménye a természettudományokról a workshop után: lelkesen számoltak be élményeikről tanáraiknak, szüleiknek; és sokan önszorgalomból tovább gyakorolták a kí­sérleteket.

„Sokat jelentett és egyben nagyon pozití­v példa volt a diákoknak, hogy a Műszaki Egyetem hallgatói mutatták be a látványos kí­sérleteket. Több gyermek például az otthon is elvégezhető lávalámpa-kí­sérletet készí­tette el karácsonyra a szüleinek, amivel nagy sikert arattak“- tette hozzá Bánkiné Nyúl Márta.

Az eredmények és a rengeteg pozití­v visszajelzés alapján a szervezők a folytatás mellett döntöttek: a Bayer MSMS Tudáspont megújult formában és névvel ősztől ismét várja majd a program iránt érdeklődőket.

Fotók: Iliás-Nagy Katalin

Megosztom