Iskola melletti képzések, ahol öröm a tanulás

Egy hely, ahova örömmel járnak a diákok, és ahol a legkisebbektől az egyetemistákig svédasztalos jelleggel minden olyan – látókörüket tágí­tó – témába betekintést nyerhetnek, amivel az iskolai keretek között nem találkoznak.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó intézmény húsz éve foglalkozik kiemelkedő képességű gyermekek képzésével. A résztvevők számára ingyenes programok komplex pályamodellt nyújtanak a felső tagozattól kezdve a középiskolán át egészen az egyetemi mesterképzés végéig.

Az egy éve működő FIT Program az MCC felső tagozatosoknak szóló tehetségfejlesztő képzése, amely országszerte négy városban (Veszprém, Pécs, Szolnok, Miskolc), szeptembertől pedig már a fővárosban is várja a nyitott és érdeklődő kisdiákokat. Itt a hétvégi oktatási alkalmak során olyan témákkal foglalkoznak a gyerekek, amik sok szállal kötődnek a mindennapi életünkhöz: elsősegélyt, pénzügyi és környezeti tudatosságot tanulnak, kí­sérleteznek, illetve megismerhetik az internet és a média világát, valamint a robotikaórán háztartási hulladékból működő robotokat is készí­tenek. A gyakorlatorientált, játékos foglalkozásokra szí­vesen járnak a diákok, amelyek személyiségfejlődésükre is kimutathatóan pozití­v hatást gyakorolnak.

Azok a diákok, akik a középiskolai tanulmányaik mellett tovább bőví­tenék tudásukat, vagy a pályaválasztást elősegí­tve több témába is betekintést nyernének, szintén alkalmuk van csatlakozni az MCC képzéseihez. A Középiskolás Programra jelentkezők elsősorban társadalmi, gazdasági és politikai kérdésekkel foglalkozhatnak e-learninges keretek között. A legnépszerűbb kurzusok a pszichológia, a jog vagy az í­ráskészség, de ezenkí­vül kommunikációs készségek fejlesztésére is lehetőség nyí­lik a hétvégi tréningek alkalmával, ahol prezentációs és érvelési technikákat, tanulási módszereket is elsajátí­tanak. A tananyagokhoz a diákok által közkedvelt videó blogok is tartoznak, amik a komoly szakmai tartalmakat a tanulók nyelvén, közérthető és humoros formában fogalmazzák meg. Ez a kreatí­v kezdeményezés nemcsak az intézmény esetében számí­t egyedinek, de országos tekintetben is egyedülálló.

Mivel az MCC teljes pályamodellt kí­nál a tehetséges diákok számára, ezért akik úgy gondolják, hogy a középiskolát követően is folytatnák a képzéseket, vagy csak most kapcsolódnának be a rendszerbe, akkor ők az intézmény egyetemi programjába kerülnek. A többlépcsős program az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatókat is megszólí­tja. Itt is különböző témákat választhatnak a diákok érdeklődésüknek megfelelően, amelyek mellett a képzés keretében lehetőségük van hazai és külföldi neves szaktekintélyek előadásait is meghallgatni.

Az MCC nemcsak minőségi szakmai tartalmat nyújt a diákoknak, de – többek között nyári tehetségtáborainak köszönhetően – kiváló közösséget is teremt, amelyek által éltre szóló barátságok, kapcsolatok is születnek.

Mindhárom program esetében van még felvételi lehetőség a 2016 őszén induló képzésekre: a FIT Programba szeptember 11-ig, a Középiskolás Programba június 19-ig, mí­g az egyetemi programba június 26-ig várják a diákok jelentkezését. További információk az intézmény honlapján olvashatók (www.mcc.hu).

Megosztom