Az idegen nyelv gyakorlásának kérdésében van vita a szülők között

A magyar szülők szerint szinte elengedhetetlen a kisgyermekek készség- és képességfejlesztése az olyan tevékenységekkel, mint a meseolvasás, rajzolás, festés és a zenehallgatás, ugyanakkor az idegen nyelv fontosságáról megoszlanak a vélemények- derül ki a Sudocrem® megbí­zásából készült Ipsos kutatásból. A második Sudocrem®-jelentés alapján elmondható, hogy a kisgyermekeknek való játék vásárlásakor a magyar anyáknál és apáknál a legfontosabb két szempont a termékminősége, és az, hogy a termékfejlesztő játék legyen.

A babapopsik ápolásában több évtizedes tapasztalattal rendelkező Sudocrem® idén is kí­váncsi volt a szülők véleményére, ezért reprezentatí­v kutatást végzett az anyák és apák körében a készség- és képességfejlesztés fontosságáról. A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók egyforma súllyal tartják lényegesnek a gyermekek testi és lelki fejlődésének, valamint az értelmi fejlesztésének biztosí­tását – elsősorban természetes tevékenységbe ágyazottan.

A séta, a kirándulás, a természet ismerete és szeretete a megkérdezett anyák kilenctizede szerint rendkí­vül fontos, továbbá a kisgyermekkel való sétálást, kirándulást mindenki egyformán fontosnak tartja, a válaszadó korától, iskolai végzettségétől, lakóhelyétől függetlenül. Ezzel párhuzamosan a mesélést, illetve a meseolvasást értékelték kihagyhatatlannak a gyermek életéből, bár ebben az esetben néhány eltérés megfigyelhető a válaszadók iskolai végzettségét illetően: emelkedésével növekedett a mesélés fontosságát jelző átlag.

A művészetek iránti fogékonyság kialakí­tása, az érzelmi nevelés és a kreativitás fejlesztése is a kisgyermekek fejlődésének fontos része. A válaszadók szerint a rajzolás, a festés, a zenélés és a zenehallgatás egyértelmű jelentőséggel bí­r a gyermekek napjaiból, s a családok két harmadának rendszeres napirendi pontja közé tartozik.

Az idegen nyelv gyakorlásának kérdésköre már megosztotta a felmérésben résztvevőket. A nyelvtanulást a megkérdezettek fele tartja csak fontos szempontnak, egyötödük viszont inkább vagy egyáltalán nem tartja helyénvalónak az idegen nyelv gyakorlását három éves kor alatt.

A szervezett foglalkozások a kisgyermekesek 21 százalékának rendszeres elfoglaltsága. A szülők egynegyedénél merült fel problémaként, hogy lakókörnyezetükben nincsenek megfelelő kisgyermekeknek szervezett programok. Mí­g a budapestiek körében gyakorlatilag nincs ilyen probléma, addig a vidéki városokban élők ötödénél, a községekben élőknek pedig több mint felénél jelent ez gondot. A szülők 40 százaléka számolt be arról, hogy szerveznek számukra kisgyermekes programokat, és azon részt is vesznek, mí­g 30 százalék ezeket a lehetőségeket nem veszi igénybe.
A szülők a játék vagy könyv vásárlásakor a legfontosabb szempontnak a termék minőségét tartják, illetve azt mérlegelik, hogy kiválasztott játék mennyiben járul hozzá a gyermek fejlesztéséhez.

„Az adatok arra utalnak, hogy a kisgyermekes szülők is nagyrészt tisztában vannak azzal, hogy a gyermek fejlesztésének elsődleges eszköze a szabad játék, hiszen a gyermekkel való foglalkozások során ösztönösen a szabad, természetes tevékenységeket helyezik előtérbe, s tartják elengedhetetlenül fontosnak egy kisgyermek fejlődésében. Ugyanakkor, mégsem bí­znak maradéktalanul ennek erejében, hiszen a szülők körülbelül fele más tevékenységeket is szeretne és próbál kisgyermeke fejlődéséhez biztosí­tani.” – mondta Závecz Tibor, az Ipsos kutatásának vezetője.

Hajdú Petra, a Sudocrem® termékmenedzsere hozzátette: „Idei kutatásunkkal a kicsik tudatos nevelésének jelentőségét szeretnénk hangsúlyozni. Fontos, hogy a szülők már kisgyermekkorban odafigyeljenek a gyermekük készség- és képességének fejlesztésére. Bí­zunk abban, hogy a Sudocrem® kezdeményezéseivel a babapopsik ápolásán túl, ösztönözzük az anyukát és apukákat, valamint segí­tséget nyújtunk a családoknak a mindennapokban.” – mondta Hajdú Petra.

Megosztom