Használjuk okosan!

2016. február 9-én a korábbi évekhez hasonlóan ismét megrendezik a Safer Internet Day világnapját, melynek célja, hogy felhí­vja a felhasználók, különösen a fiatalok és gyermekek figyelmét az internet, valamint a mobil eszközök tudatos használatára. A kezdeményezéshez csatlakozva a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság arra figyelmeztet, hogyan tudhatjuk magunkat biztonságban fogyasztóként a világhálón.

Az elektronikus kiskereskedelmi piac folyamatosan bővül, naponta jelennek meg újabb webáruházak, és a fogyasztók egyre nagyobb hányada intézi bevásárlásait az interneten, í­gy a jövőre nézve egyre jelentősebb fogyasztói kör lehet érintett az online térben történő visszaélések tekintetében. A fogyasztói érdekek szem előtt tartásával, 2015-ben a fogyasztóvédelmi hatóság összesen 169 webáruházat ellenőrzött. A megvizsgált online felületek mintegy 88%-nál találtak valamilyen hiányosságot.

A hatékony hatósági fellépés növelésének érdekében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2015-ben létrehozta önálló Internet Laboratóriumát, amelynek feladata – külön meghatározott módszertan alapján – az e-kereskedelmi szektor mélyreható vizsgálata. Az ellenőrzést végző szakemberek figyelemmel kí­sérik az online értékesí­tési tevékenységet folytató vállalkozásokat, és aprólékosan ellenőrzik a kiválasztott kereskedelmi felületeke, webshopokat. Az ellenőrzések során különös figyelmet fordí­tanak annak vizsgálatára, hogy a honlapot üzemeltető vállalkozás eleget tesz-e a jogszabályi előí­rásoknak (pl. a széleskörű tájékoztatási kötelezettségnek), továbbá, hogy a honlapon található íltalános Szerződési Feltételek jogszerű módon kerültek-e meghatározásra.

Az ellenőrzések során az eljáró kollégák egy ún. checklistet töltenek ki, amely a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján határiztak meg. A vizsgálat során folyamatosan rögzí­tetésre kerülnek az egyes elemzési lépések, valamint azok eredményei, amelyek jogsértés gyanúja esetében egy hatósági eljárásban bizonyí­tékként értékelhetőek.

Fogyasztóként akkor tudhatjuk magunkat a legnagyobb biztonságban, ha ismerjük alapvető jogainkat. Ha megfogadunk néhány jó tanácsot, számos problémát előzhetünk meg:

Vásárlás előtt

• Nézzük meg a webáruház üzemeltető adatait, ugyanis kötelező feltüntetnie a nevét, székhelyét, elérhetőségeit stb. (telephely, postai cí­m, e-mail cí­m) így bizonyosodhatunk meg arról, hogy magyar, vagy külföldi vállalkozástól vásárolunk, és ha problémánk lenne a termékkel, hogyan érhetjük el a kereskedőt/szolgáltatót.
• í“vakodjunk az olyan online értékesí­tőtől, aki titkolja kilétét!
• Érdemes megtekinteni az általános szerződési feltételeket, különösen a szállí­tás és fizetés részleteit, elállási jogról, jótállásról, szavatosságról való tájékoztatást, és a jogérvényesí­tési lehetőségeket.
• Érdemes az olyan webáruházakat előnyben részesí­teni, amelyek lehetőséget biztosí­tanak az utánvételes fizetésre. így, csak azért a termékért fizet, amely valóban megérkezett Önhöz.

Vásárlás után

• Kézbesí­téskor érdemes fotóval, videó felvétellel dokumentálni a kicsomagolási folyamatot, a későbbi esetleges vitás helyzetek tisztázására. így bizonyí­tni tudjuk, hogy például a rendelt termék sérülten érkezett-e hozzánk.

• Ha a termék mégsem tetszik, 14 napon belül elállhatunk a szerződéstől, azaz visszakérhetjük a vételárat, és ha volt, az általunk megfizetett kiszállí­tás költségét.
Ilyenkor í­rásban kell jeleznünk a vállalkozás felé elállási szándékunkat, és vissza kell küldenünk a terméket. Ennek költsége viszont már a fogyasztót terheli (kivéve, ha a vállalkozás magára vállalta azt).

• Bármilyen panaszunk merül fel, érdemes először a webáruháznak jelezni, aki í­rásbeli panaszunkra köteles a beérkezését követő harminc napon belül érdemben válaszolni.

Ki segí­thet?

Abban az esetben, ha a problémánkat nem sikerül a vállalkozásnak orvosolnia, vagy azzal nem értünk egyet, számos intézményhez fordulhatunk segí­tségért. Ha például felmerül bennünk, hogy a webáruház nem jól tünteti fel az árakat, vagy nem tájékoztatott megfelelően akár a termékről, akár a vásárlás egyéb feltételeiről, esetleg nem kaptunk választ 30 napon belül a panaszunkra, a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz tud fordulni. Ha a kereskedő például nem fogadja el az időben, és í­rásban történt elállási szándékunkat, és nem fizeti vissza az általunk kifizetett összeget – mint minden szerződéssel kapcsolatos jogvitában – békéltető testülethez vagy bí­rósághoz fordulhatunk. Az úgynevezett határon átnyúló fogyasztói panaszok esetében (ha a webkereskedő székhelye egy másik EU-s tagállamban, Norvégiában vagy Izlandon található) a panasz rendezésének megkí­sérléséhez és jogaink érvényesí­téséhez (szakmai és jogi tanácsadás, idegen nyelvű levelezés, érdemi panaszkezelési segí­tség) a bí­rósági eljárás előtt segí­tséget nyújthat az Európai Fogyasztói Központ is, amelynek működéséről többet megtudhatunk a www.magyarefk.hu honlapról.

A biztonságos online vásárlásért érdemes meglátogatni a http://mintawebaruhaz.nfh.hu/hu/ tájékoztató oldalt, ahol az információk menüpont alatt részletes leí­rást találunk például a jótállási, szavatossági jogokról, az indoklás nélküli elállás kivételeiről, vagy a panaszkezelésről.

A Safer Internet Day rendezvénnyel kapcsolatban a www.saferinternet.hu oldal nyújt tájékoztatást.

Online térben is vásároljon tudatosan, biztonságosan!

Megosztom