Magyar Angyalok Kenyában

Nairobitól mintegy 400 kilométerre, Burában működik egy árvaház, amelynek nincs olyan lakója, aki ne tudná megmutatni a térképen, merre található Magyarország. Ahol minden gyermek ismeri a magyar köszöntést, és az asztalról
sosem hiányozhat a magyar hagyma, paradicsom, görögdinnye.

A Vodafone Magyarország Alapí­tvány jóvoltából az anyagi támogatás mellett a Vodafone dolgozói maguk is hozzájárulnak az árvaház fenntartásához. Az un. Belső Főállású Angyal program keretén belül minden évben két munkatárs tölt egy-egy hónapot Burában, hogy önkéntes munkában földet műveljen, kertet épí­tsen, csatornát ásson, vagy épp segédkezzen a gyermekek körüli teendőkben.

Kí­sérleti gazdaság segí­thet

A Taita Alapí­tvány legfőbb célja megteremteni annak lehetőségét, hogy a burai gyermekotthon önellátóvá váljék. A környék egyik legfőbb problémája az egyenlőtlen ví­zellátás. Az itt élők nem csupán ivóví­zben szűkölködnek, öntöző és itatóví­z hí­ján szinte lehetetlen növényeket termeszteni, állatokat tenyészteni, azaz biztosí­tani, hogy nap mint nap étel kerülhessen az asztalokra. Az Alapí­tvány megbí­zásából a neves gasztrobotanikus, Domonyai András 2013-ban megtervezett egy kí­sérleti gazdaságot, amelynek létrehozásában és folyamatosfejlesztésében immár harmadik évben segédkeznek a Vodafone önkéntesei. Munkájuknak köszönhetően mára a gyermekek egyhangú és tápanyagokbanszegény étkezését egészséges és változatos étrend váltotta fel, a frissalapanyagokat a kialakí­tott gazdaság bőségesen biztosí­tja. Megépült egy ví­ztározó is, amelynek segí­tségével szabályozhatóvá vált az oly nagy gondot okozó egyenlőtlen ví­zellátás.

Önkéntesek segí­tenek!

Idén ősszel két újabb önkéntes, Takács István és Ali-Ahmed Ali Taher utazik Kenyába, folytatva a megkezdett munkát. Legfőbb feladatuk a mintegy 10 hektárnyi föld feljaví­tása mellett különféle szárí­tó és tároló épí­tmények létrehozása, illetve egyéb karbantartási munkálatok elvégzése lesz. Az újabb fejlesztések eredményeképp reményeik szerint a gazdaság képessé válik arra, hogy az önellátáshoz szükségesnél jóval több zöldséget, gyümölcsöt termeljen, a többlet pedig akár már a közeljövőben is értékesí­thető lesz a közeli piacokon.

 

A környékbeli értékesí­tési lehetőségek felkutatása szintén az önkéntesek feladata.Mindez komoly előrelépést jelentene hosszú távon és nagyobb léptékben is, hiszegy virágzó gazdaság megteremtése segí­thetne a környék élelmezési gondjainak megoldásában, sőt, mintául szolgálhatna más települések számára is. Az önkéntes munka kemény és kimerí­tő, mégis hatalmas élményt jelent a résztvevők számára. A tapasztalatok szerint nyitottabbá, érzékenyebbé válnak, és hazatérésüket követően is aktí­v szerepet vállalnak a társadalmi problémák megoldására irányuló kezdeményezésekben. A lelkes élménybeszámolók, azelért eredmények, illetve a burai gyermekekről készült megkapó fényképek hatására pedig évről évre nő az önkéntes munkára jelentkezők, ezáltal a társadalom iránt felelősséget érzők száma.

Megosztom