A síelés tíz aranyszabálya

Az egyik legnépszerűbb téli sport a síelés. Ám nem szabad felelőtlenül nekivágni a hegyeknek. A megfelelő felkészülés mind az erőnlét, mind a felszerelés szempontjából lényeges, hiszen megelőzhetjük vele a baleseteket, sérüléseket, hogy gondtalanul élvezhessük a lesiklás örömeit.

Sízés közben fejlődik az ügyesség, javul az egyensúlyérzék, nő az erő, az állóképesség és a gyorsaság. Kevesen tudják, hogy helyes alaphelyzetben végrehajtott sízés közben rendkívül sokat javíthatunk a tartásunkon, a behúzott hasizom, a hajlított térdek, a csípőmozgás erősíti a testet tartó izmokat. A sok­féle erőhatás, a talajszint változásai állandóan dolgoztatják a mély hátizmokat, ezáltal a gerinccsigolyák körül az izomfűző nagymér­tékben erősödik.

Az alapszabályok

1. Legyünk tekintettel a többi sízőre!
Minden sízőnek úgy kell viselkednie a sípá­lyán, hogy másokat ne veszélyeztessen, és sérülést ne okozzon. Ez vonatkozik a meg­felelő felszerelésre is. Gondoljuk csak végig, hogy egy száz kiló körüli síző mindenféle sítudás nélkül megindul a lejtőn lefelé kontroll nélkül. Ha sikerül is állva maradnia, nem tud fordulni, kikerülni, megállni. A sebessége elér­heti a 60-70 km/órát ezzel a sebességgel elgázol valakit, nagyon súlyos sérüléseket, rosszabb esetben halált is okozhat.
2.Ésszerűen, ellenőrzött sebességgel és módon sízzünk!
Mindig a tudásunknak, a terepnek, a hó- és időjárási viszonyoknak, valamint a pálya zsúfolt­ságának megfelelően sízzünk. A téli sportok egyre népszerűbbek. Ugyanazon a pályarend­szeren évekkel ezelőtt kétszemélyes liftek, vagy egyszemélyes tárcsás felvonók voltak, ma hatüléses, beülős liftek repítik felfelé a sízőket. Tehát a pályákon legalább háromszor, de inkább ötször annyian vannak. Hiába ke­zelik jól a pályákat, a rengeteg síző és snow-boardos nagyon gyorsan lesíeli a havat, buc­kákat alakít ki, jegesre csússza a pályát, így veszélyesebb lesz a lesiklás. Esőben, hóban, ködben a látótávolság csökken, ilyenkor segít a sárga síszemüveg, mert sokkal jobban lá­tunk benne, de ekkor is csak óvatosan halad­junk. Fontos, hogy ne csak előre, hanem sa­ját érdekünkben sokszor nézzünk a hegy felé is, különösen akkor, ha gyerekkel vagyunk.
3.A megindulás és besízés
A sízőnek, ha állásból újra indul, vagy besízik egy pályára, meg kell győződnie arról, hogy ezzel sem magát, sem másokat nem veszé­lyeztet. Hiszen, ha például egy oldalágból be­sízünk, a hegy felől érkező síző ezt nem biz­tos, hogy észre fogja venni, sok esetben pe­dig nem lehet belátni a becsatlakozást a nö­vényzet, a hófalak, vagy esetleg a sziklák miatt. Tehát amikor elindulunk, mindenkép­pen várjuk meg, hogy a hegy felől érkezők elhaladjanak, és csak utána induljunk el.
4.Nyomvonalválasztás
A hátulról (fölülről) jövő sízőnek úgy kell a nyomvonalát megválasztani, hogy az előtte haladót semmilyen módon ne veszélyeztesse, beleértve a túl közeli elhaladással okozott megijesztést is.
Ez a szabály nagyon fontos, de a carving tí­pusú lécek és a snowboard esetében mos­tanában már egyre gyakrabban előfordul, hogy a sportoló nemcsak lefelé, hanem felfe­lé, vagyis a hegy felé fog haladni. A felülről érkező sízőnek ezt is figyelembe kell vennie.
5.Előzés, kerülés
Előzni szabad fölülről és alulról, akár balról, akár jobbról, de mindig akkora távolságra, hogy az előzött síző bármilyen (akár váratlan) mozgásához elegendő teret hagyjunk. Az extrém lécek és a snowboardok rendkívül fordulékonyak, nagyon gyorsan történnek az irányváltoztatások, így nehéz a sportoló moz­gásából kitalálni, hogy a következő pillanat­ban mit fog csinálni. A pályán nagyon sokszor előfordul, hogy teljesen indokolatlanul valaki olyan váratlan irányváltoztatást végez, amit ki kell védenünk.
6.Megállás
Tilos megállni a pálya szűkületében és belát­hatatlan területein! Bukásnál a lehető legha­marabb el kell hagyni az ilyen területet! Sok esetben előfordul, hogy egy széles pálya hirtelen beszűkül, elvékonyodik. Ezen a kis helyen egyszerre nagyon sok síző találkozhat. Olyan ez, mintha egy négysávos út egyetlen sávra szűkülne. Itt lehetőleg ne álljunk meg, és ha esetleg elestünk, akkor igyekezzünk mielőbb a pálya szélére kerülni, hogy ne csinál­junk forgalmi dugót! Ha súlyos esés történik, és nem szabad mozdítani a sérültet, akkor a hegy felé, legalább 8-10 méterrel a beteg előtt két keresztbe tett sílécet kell leszúrni a hóba: eb-ből látja a többi síző, hogy valami baj van.
7. Fölmenet és legyaloglás
A följutáshoz és a legyalogláshoz egyaránt csak a pálya széle használható. Előfordul, hogy valaki, vagy valami (a felszerelésünk, sapkánk, síbotunk, szemüvegünk) fent marad a hegyen, és vissza kell gyalogolnunk érte. Az is előfordul, hogy vagy valaki a tudásánál ne­hezebb pályára téved, és nagyon helyesen úgy dönt, hogy inkább legyalogol, esetleg azért kell legyalogolnia, mert megsérült a felszerelése, vagy ő maga. Az újabb sérülések, balesetek elkerülésére a legyaloglás szabá­lyát fontos szem előtt tartani.
8.Figyeljük a jelzéseket!
Minden sízőnek kötelessége a pálya jelzései­nek (a tábláknak, elkerítéseknek), valamint a pályát felügyelő személyzetnek az utasításait betartani. Nagyon fontos a jelzések ismerete. Ha bizonytalanok vagyunk egy felirat jelen­tésében, kérdezzük meg valakitől, hogy mit jelent. Az esetek 90 százalékában veszélyt je­leznek a táblák, kerüljük el ezeket a helyeket, ne térjünk le a kijelölt útvonalról, mert bale­setveszélynek, vagy életveszélynek tesszük ki magunkat. A pályát felügyelő személyzet sze­repe fontos, miattunk dolgoznak, minket vé­denek. Több alkalommal láttam Ausztriában, hogy a nem megfelelő sítudással rendelkező sízőktől a többiek érdekében egészen egy-szerűen elvették a felszerelést, így ők azután kénytelenek voltak legyalogolni. Az érintettek valóban meggondolatlanok, ön- és közveszé­lyesek voltak, mindenféle előképzettség és tudás nélkül vágtak neki az egyik legnehe­zebb pályának.
9.Segítségadás
Balesetnél, ugyanúgy, ahogy a közúti közle­kedésben, kötelező segítséget nyújtani! El­mulasztása nem sportszerűtlenség, hanem büntetendő cselekedet. Az első és legfonto­sabb feladat, hogy a helyszínt biztosítsuk a már említett módon. Ha van rá lehetőség, támogassuk a bajbajutottat a pálya szélére. Ha nagyobb a baj, kérjünk meg valakit, hogy értesítse a pályán lévő hegyimentő szolgála­tot, és ha szükséges, a mentőket is. Nagyon fontos, hogy a személyes okiratok mellett vészhelyzet esetére legyen a zsebünkben a biztosításunk is.
10. Személyazonosság igazolása
Mindenkinek, aki a balesetnél jelen volt, füg­getlenül attól, hogy csak tanú vagy a baleset részese, felelős vagy nem felelős a baleset bekövetkeztében, személyazonosságát meg kell adnia. Erre a baleset bírósági tisztázásá­nál lehet szükség.

Amire nem árt figyelni?

Az alapszabályokon kívül néhány fontos do­logra még érdemes odafigyelni. Lehetőség szerint ne sízzünk egyedül. Jó, ha van társunk, hiszen elhagyatott helyeken, er­dőben, a pályán kívüli kalandozások során is érheti baj még a legjobb sízőt is.
A negyedik nap Általában a negyedik napra fáradnak el az emberek, eddig tart a fizikai tartalék. Érdemes a negyedik napon kicsit óvatosabban síelni, fáradtan előbb éri baj az embert.
Bemelegítés Soha ne kezdjünk el sízni be­melegítés nélkül! Testünk izmai, ízületei nem a sízésre vannak kalibrálva. A nyújtó, lazító gyakorlatok mellett nagyon fontos, hogy a keringést is felgyorsítsuk: a meleg test sokkal jobban fog alkalmazkodni ahhoz a sokféle feladathoz, amit végrehajtunk sízés közben. Akármilyen jól sízünk, mindig egy könnyű, lapos pályán ismételjük át a mozgást, találjunk magunkra, kicsit vegyük át a tanult technikai elemeket, és csak ezek után vál­laljuk be a keményebb pályákat. Sajnos egyik csoportos túránk során két fiatalember ha­szontalannak tartotta a bemelegítést, biz­tosak voltak a tudásukban. Az egyikük a pi­rossal jelzett, közepesen nehéz pályán olyan szerencsétlenül esett el, hogy kulcscsonttö­rést szenvedett.

A felszerelés

Ruházat Komfortos legyen, ne ázzon át, ne csússzon. A szemüveg az UV-sugárzástól védjen, ne párásodjon.
Védőfelszerelések Térdvédők, gerinc-protektorok, és a bőr védelmére magas fak­torú fényvédő krém használata hasznos.
Sícipő A felvétele után legalább fél órát töltsünk el teljesen becsatolt állapotban ben­ne. A sarok ne emelkedjen fel, ha a cipő nyelvén megtámasztjuk a sípcsontunkat.
Síléc A léc beállítása szakszervizben történjen, ne változtassunk rajta otthon. Volt, aki úgy gondolta, könnyen leold a léce, így meghúzta. A pályán beleszaladt egy hófal­ba, de a léc nem oldott le, így a bokája eltört.
Sístopper Balesetet okozhat, másrészt, esésnél elszabadulva elveszhet a léc. Szemtanúja voltam, amikor egy pihenő síző üldögélt, gyönyörködött a tájban. Egy elsza­badult snowboard azonban a gerincét talál­ta el, helikopterrel szállították kórházba.
Sisak 14 éves korig kötelező viselete, de mindenkinek ajánlott. Fontos a megfelelő minőség, méret, és hogy be legyen csatolva!

Megosztom