25 kórházi osztályt újí­tottak fel

A Bács-Kiskun megyei Poli-Farbe festékgyár 2019 tavaszán pályázatot hirdetett egészségügyi intézmények részére, amelynek köszönhetően 9 magyarországi kórház 25 osztályát újí­tották meg. A festékadomány mellett összesen 11, a mindennapi betegellátást segí­tő, korszerű gyógyászati berendezést is kaptak a nyertes intézmények

A meghirdetett kórházfelújí­tásra fordí­tható Szí­nnel-lélekkel pályázatra, a jelentkezési határidőig 27 jelentkező adta be a terveit az ország számos pontjáról. A kií­rásban a vállalat 85000 m² felületre elegendő festéket és 5 millió forintos eszközbeszerzési keretet biztosí­tott. A beérkezett pályázatok számából is látszik, hogy az egészségügyi intézmények felújí­tásaira igen nagy igény mutatkozik, a higiéniai szempontok szerint is szükséges lenne évente festeni bizonyos osztályokat és közösségi tereket, de erre a kórház szűkös anyagi kerete igen kevés lehetőséget biztosí­t. A meghirdetett pályázat éppen ezt a hiányt hivatott pótolni, lehetőséget biztosí­tva, hogy az egészségügyben dolgozók mindennapjai szebb környezetben telhessenek, valamint a betegek és a szakellátást igénylő páciensek élhetőbb, higiénikusabb környezetben tölthessék gyógyulási idejüket.

A rendelkezésre álló forrásokból végül négy fővárosi és öt vidéki egészségügyi intézmény, összesen 25 osztályát érintő festés valósulhatott meg. A nyár folyamán a festékgyár folyamatosan gondoskodott a festékek kiszállí­tásáról, hogy az intézményben történő felújí­tások 2019 őszén zökkenőmentesen befejeződhessenek. A pályázat során a nyertes kórházak között nagyságrendileg 1300 vödör festék került kiosztásra, amely összesen 81 ezer m² felületre elegendő Poli-Farbe beltéri falfestéket jelent. A pályázható mennyiségből több mint 10 ezer m²-re elegendő Poli-Farbe Medi-Farbe – speciálisan kórházak részére kifejlesztett diszperziós falfesték – is érkezett az intézményekhez.

Az eszközbeszerzés-pályázat 11 nyertese közül a budapesti Szent Margit Kórház egy félmillió forintos EKG-készülékkel (a szí­v működésének vizsgálatára alkalmas, fontos diagnosztikai eszközzel) segí­theti a napi gyógyí­tómunkát, a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei kórház egy egymillió forintos nagy intenzitású lézergéppel javí­thatja a gyógyí­tás minőségét, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet egy 490 ezer forintos modern fülhőmérővel tehet többet a betegekért. Közel félmillió forintos EKG készülékkel gyarapodott a budapesti Péterfy Kórház és Rendelőintézet is, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Fizio- és Mozgásterápiás osztályán ahatékony és modern fizioterápiás eszköznek pedig – mely több más kezelést is kivált egyben – mind a baleseti utógondozásban, mind az í­zületek gyulladásos, kopásos betegségei ellátásánál nagy hasznát veszik. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház a festékadománya mellett 440 ezer forint eszközbeszerzési támogatásban is részesült, amiből egy betegőrző monitort vásároltak az Urológiai Osztálynak.

A pályázat nyertesei, az egészségügyi dolgozók és a kórházvezetők örömmel vették birtokukba a felújí­tott részlegeket és helyiségeket, illetve a gyógyászati műszereket. Az esztétikai és higiéniai festés nagyban javí­tja a betegellátás, a gyógyí­tómunka körülményeit. Az idén támogatásban részesült és az idén a nagyszámú részvétel miatt abból kimaradt kórházak egyaránt azt szeretnék, ha a festéküzem a jövőben folytatná segí­tő pályázatát.
„A Poli-Farbe közel 30 éves alapí­tása és működése óta sikeres és eredményes társadalmi célú kezdeményezéseket szervezett. Ezek között elkötelezetten segí­ti oktatási és egészségügyi intézmények élhetőbb, esztétikusabb és higiénikusabb környezetének kialakí­tását is. Az idén tavasszal meghirdetett pályázatunk a kórházi ellátás körülményeinek javí­tásához szeretett volna hozzájárulni. Azért, hogy a kórházakban eltöltött hosszabb-rövidebb időszakok és a dolgozók mindennapjai szebb és tisztább környezetben telhessenek. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk kórházi osztályok,műtők, közösségi terek, folyosók felújí­tásához. Rendkí­vül hálásak vagyunk minden kórházi közreműködőnek és önkéntesnek, illetve a felújí­tást végző szakembereknek az áldozatos és igényes munkájukért” –  mondta Szabó Antal, a Poli-Farbe ügyvezetője.

A 2019-es kórházi pályázat nyertes intézményei:

  • Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
  • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Miskolc
  • Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
  • Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest
  • Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Budapest
  • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
  • Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
  • Péterfy Kórház- Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet, Budapest
  • Szent Margit Kórház, Budapest

Megosztom