KÉTNAPOS NEMZETKÖZI KONFERENCIA SPORTGAZDASíGI Fí“KUSSZAL

A konferencia kí­sérőrendezvényeként sport tematikájú fotópályázat, valamint elméleti és gyakorlati elemekre épülő edzőtovábbképzés is megvalósul az FC Barcelona képzési kultúrájáért, módszereiért felelős szakmai igazgatójának részvételével.

A sportgazdaság a globális piac egyik dinamikusan fejlődő húzóágazata, amely bővelkedik szabadalmakban, magas hozzáadott értéket képviselő technológiai újí­tásokban, illetve más ágazatokban létrejövő innovációkat is egyre szélesebb körben alkalmaz. Mindemellett a sport a legnépszerűbb szabadidős tevékenység is egyben. Mindezek együttes eredménye, hogy a sportágazat a globális piacok egyik meghatározó és vezető szektorává vált, melynek kiszolgálására egy teljes iparág épült. Egyes nemzetközi becslések szerint a sport termeli ki a világ GDP-jének mintegy 2%-át.

A Testnevelési Egyetem (TE) a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal (MNKH) szoros együttműködésben a tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezi a Sport és Innováció Nemzetközi Konferenciát. A több száz szakmai érdeklődőt, illetve a mintegy száz hazai és nemzetközi előadót felvonultató kétnapos konferencia keretében sportágazati vezetők, tudományos, gazdasági és külpiaci szakértők vitatják meg az iparág aktualitásait, az elmúlt időszak legfőbb sporttudományokhoz köthető kutatási eredményeit, és az ágazat jövőbeni irányvonalait.  A rendezvény elsődleges célja ösztönözni a sport iparágában megjelenő ví­vmányok megosztását, a szektoriális együttműködések dinamizálását, valamint az elmúlt időszak tudományos eredményeinek bemutatását.  „A sporttudomány kulcsszerepet játszik az életmódjaví­tó és életminőséget fejlesztő eszközök, módszerek létrehozásában, korszerűsí­tésében, ezért is örülök, hogy másodszor adhatunk otthont egy ilyen egyedülálló rendezvénynek Budapesten” – mondta Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora.
A konferencia kí­sérőrendezvényeként a TE sport tematikájú fotópályázatot hirdetett a Németh Ferenc-dí­jért, amelyre majd 100 pályázó nevezett, profik és amatőrök egyaránt. Emellett elméleti és gyakorlati elemekre épülő edzőtovábbképzést szervez a Testnevelési Egyetem, az FC Barcelona képzési kultúrájáért, módszereiért felelős szakmai igazgatójának részvételével. A tréningre előzetesen több mint ezer hazai labdarúgóedző regisztrált.

Bemutatkozó magyar sportinnovációk

Az esemény célja továbbá a sportgazdasághoz kapcsolódó diplomáciai és üzleti kapcsolatok kiszélesí­tése, egyúttal az iparág nemzetközi és hazai szereplői közti partnerkapcsolatok dinamizálása. „Az esemény kiváló lehetőség a hazai és a nemzetközi szakértők közti sportdiplomáciai kapcsolatok elmélyí­tésére, egyúttal az iparághoz kapcsolódó innovatí­v magyar fejlesztések reprezentálására. Éppen ezért összesen 20 vállalkozásnak biztosí­tunk kiállí­tási lehetőséget az esemény keretében, ezzel elősegí­tve kapcsolatrendszerük kiszélesí­tését, nemzetközi exportsikereik elérését” – fogalmazott Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója.  A kiállí­tói térben az MNKH partnercégei is képviseltetik magukat, í­gy például a Peter’ Aquafitt, a világ első mobil ví­zi kondigép gyártója, vagy éppen a mára nemzetközileg is igen népszerű Teqball is.

Sportgazdasági sikerek a globális piacon

Tekintettel a sportgazdaságban, illetve a kapcsolódó szektorokban rejlő üzleti és gazdasági lehetőségekre, valamint a magyar kis- és középvállalkozások nemzetközileg is versenyképes termék és szolgáltatási portfóliójára, a Kereskedőház kiemelt iparágként kezeli a sportgazdaságot és sportdiplomáciát. Az MNKH fókuszált és hangsúlyos szakmai tevékenységnek köszönhetően már számos hazai vállalkozás lépett sikeresen a globális piacokra. Az MNKH aktí­v szakmai tevékenységének köszönhetően ért el jelentős üzleti sikereket például a magyar szellemi tulajdont képező és világszabadalom alatt álló sportinnováció, a Teqball is. A cég a Kereskedőház közreműködésével lépett eredményesen a marokkói, illetve a francia piacra. A vállalkozás azóta már 25 országban rendelkezik értékesí­tési ponttal, és célja, hogy a 2024-es olimpián hivatalos sportágként vehessen részt.
Szintén a Kereskedőház közreműködésével lépett eredményesen a dél-amerikai piacra egy speciális padlóelemeket gyártó magyar cég. Az MNKH hazánk chilei nagykövetségével együttműködve, összeállí­totta a megbí­zható chilei iparági importőrök listáját a vállalkozás számára és ellátták az exporttevékenység megkezdéséhez szükséges hasznos piaci információkkal, amely í­gy Chilébe szállí­tott különböző közületi és sportpadlókat. Jelentős sikert értek el továbbá a Kereskedőház szervezésében a világ egyik meghatározó sport kiállí­tásán, a kölni FSB-n bemutatkozó magyar cégek is, akik az esemény keretében megvalósí­tott tárgyalásoknak köszönhetően több mint 60 millió forint értékben adtak árajánlatot. „A partnereink exportsikerei is kiválóan reprezentálják, hogy az innovatí­v magyar vállalkozások a világ bármely pontján megállják a helyüket. Célunk, hogy a sportinnovációs konferencia révén egy újabb szakmai platformot hozzunk létre, amely előrevetí­ti a magyar cégek további nemzetközi sikereit” – mondta Kun Gábor, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgató-helyettese.

Megosztom