BAY ZOLTíN EMLÉKKIíLLíTíS NYíLT A CSOPíBAN

Bay Zoltán kutatóprofesszor kiemelkedő munkássága eloÌ‹tt tisztelegve, illetve a róla elnevezetett kutatóközpont megalapí­tásának negyedévszázados fennállására tekintettel, a 2018-as évben ünnepi eseménysorozat vette kezdetét.

A jubileumi évforduló keretében a Bay Zoltán kutatóprofesszor emlékkiállí­tása a mai nappal megnyí­lt a Csodák Palotája Tudósok Csarnokában. Az emlékkiállí­tás látogatói az elkövetkezendő egy évben megismerhetik a magyar és nemzetközi tudománytörténet meghatározó alakjának legjelentősebb találmányait, a nevéhez fűződő Hold-radar kí­sérletet, illetve kipróbálhatják a BayBoy-ra keresztelt hazai fejlesztésű robot képességeit is.

Pungor Ernő vegyészprofesszor nevéhez köthető a Bay Zoltán Kutatóközpont megalapí­tása. Az elmúlt 25 év során az intézet sokféle szervezeti formában szerteágazó szakmai tevékenységet végzett és magyarországi, sőt nemzetközi összehasonlí­tásban is jelentős kutatási tapasztalatra, elismerésre tett szert. Az alapí­tás évétől kezdve a kutatóközpont egyik legfőbb küldetése, a fejlett technológiák és eljárások kutatása és széles körű ipari alkalmazásai, valamint mindezen értékek előállí­tásához nélkülözhetetlen társadalmi, gazdasági és állami erőforrások megteremtése.

A Kutatóközpont a jubileumi évfordulót mind az alapí­tó, mind a névadó szellemiségéhez méltón kí­vánja emlékezetessé tenni, í­gy az idei évben ünnepi eseménysorozatot indí­tott. Az évforduló keretében a Bay Zoltán Kutatóközpont emlékkiállí­tása a mai nappal megnyí­lt a Csodák Palotája Tudósok csarnokában.

Az emlékkiállí­tás látogatói az elkövetkezendő egy évben megismerhetik a magyar és nemzetközi tudománytörténet meghatározó alakjának legjelentősebb találmányait, a nevéhez fűződő Hold-radar kí­sérletet, illetve kipróbálhatják a BayBoy-ra keresztelt hazai fejlesztésű robot képességeit is, amely egy 3D nyomtatással készült, irányí­tható robot.

„Bay Zoltán kutatóprofesszor neve összeforrt a magyar tudással, a legmagasabb szintű kutatói minőséggel. Európában az általa először sikeresen elvégzett Hold-radar kí­sérlet a magyar űrtevékenység kezdetének, illetve a csillagászat új ága, a radarcsillagászat megszületését is jelentette” – hangsúlyozta nyitóbeszédében dr. Grasselli Norbert, a Bay Zoltán Kutatóintézet ügyvezető igazgatója.

A Csodák Palotája Tudósok csarnokában olyan hí­res kutatók alakjai elevenednek meg, akiknek tudományos munkássága alapjaiban megváltoztatták saját tudományterületüket. Mizda Katalin, a Csodák Palotája ügyvezető igazgatója hangsúlyozta:

„A Csodák Palotája hazánk első tudományos szórakoztatóközpontja, melynek fontos célja a tudomány csodáin keresztül megszerettetni a természettudományos pályákat. A Bay Zoltán emlékkiállí­tás méltó helyre került, mert a Tudósok csarnokát azért alakí­tottuk ki, hogy a felnövekvő generációnak Bay Zoltánhoz hasonló példaképeket mutassunk.”

Megosztom