Tudjuk, hogy kevés lesz a nyugdí­junk, mégsem teszünk ellene

Százezer forint mí­nusz: ekkora lesz a különbség az utolsó havi fizetés és az első állami nyugdí­j között a magyarok várakozása szerint. A Groupama Biztosí­tó megbí­zásából készült országos reprezentatí­v kutatás annak járt utána, milyen félelmek övezik a nyugdí­jrendszert, s számszerűen milyen nagyságú időskori juttatásra számí­tanak a nyugdí­j előtt álló magyarok.

A magyarok 71%-a már tudja, hogy nem lesz elég a nyugdí­ja a megélhetéshez sem, kétharmada egyenesen igazságtalannak érzi, milyen kevés összegre számí­that az állami rendszerből ahhoz képest, amennyit be fog fizetni élete során. Emiatt is van, hogy egyre kevesebben, a magyarok mindössze negyede (27%) várja a nyugdí­jas éveket. Ezen belül az 50-es éveikben járók fele (48%), a 29 év alattiak pedig mindössze 15 százaléka gondol jó érzéssel előre erre az időszakra – derült ki abból a kutatásból, melyet a Groupama Biztosí­tó készí­tett az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft.-vel.

A kutatás eredményeinek feldolgozásában részt vevő szociológus szerint további oka is van az anyagiak mellett, hogy a 39 év alattiak nem várják ezt az időszakot. Szvetelszky Zsuzsa szerint számukra nem olyan vonzó az a jelenlegi állapot, amit ma „nyugdí­jasságnak” nevezünk. A passzivitás, a kiszolgáltatottság és ezzel összefüggésben a társadalmi megbecsülés hiánya, amit ők hozzá társí­tanak. Ez a korosztály az előttük álló évtizedek során minden bizonnyal ki fogja találni magának a saját „nyugdí­jas imidzsét”, amiben a jelenleginél nagyobb szerepe lesz az anyagi függetlenségnek, biztonságnak, az aktí­v, élményekben is gazdag időskori életnek.

Az álom: 200 ezer forint körüli fizetés, és ugyanekkora nyugdí­j

A kutatásban megkérdezték az embereket, mekkora összegre számí­tanak utolsó havi jövedelemként, milyen mértékű kezdőnyugdí­jjal lennének elégedettek, és végül mekkora nyugdí­jra számí­tanak reálisan az államtól.
A válaszok alapján átlagosan 218.900 forintos utolsó havi jövedelemmel kalkulálnak, amelyből csak minimálisan adnának lejjebb a munkaerőpiacról való távozáskor: az ideális nyugdí­j a magyarok szerint 198.600 forint lenne.
„Csakhogy a magyarok 11%-a – elsősorban a fiatal generáció – már egyáltalán nem is számí­t állami nyugdí­jra, és csupán 6% azoknak az idealistáknak az aránya, akik szerint a vágyott 200 ezer vagy e fölötti nyugdí­jat tud majd biztosí­tani az állam” – ismertette a kutatás eredményeit Halasi Melinda, a Groupama Biztosí­tó Értékesí­tés Támogatási Főosztályának vezetője.

A fiatalok szerint jövedelmük 40%-át kapják majd nyugdí­jként

A válaszok alapján nyugdí­jasként átlagosan 118 400 forint fog hiányozni az utolsó jövedelmükből. Az, hogy a fiatalabb korosztályok pesszimistábbak, nem meglepő. Mí­g az 50 év felettiek jövedelmük 57%-ára számí­tanak nyugdí­jként, a 30 év alattiak úgy gondolják, hogy időskori megélhetésükhöz az államtól csupán utolsó jövedelmük 40%-át kapják majd. Ezek a számok összhangban vannak azokkal az előrejelzésekkel, melyek szerint a demográfiai folyamatok következményeként a jelenlegi állami nyugdí­jak 20-30 éven belül akár harmadára csökkenhetnek.

Bakancslista helyett realitáslista

A magyarok többsége alapvetően klasszikus nyugdí­jasként látja magát; pihenéssel, utazással, olvasással és főzéssel töltené idejét családja és barátai körében, a terveik közül azonban nem mindegyiket tartják megvalósí­thatónak. Azt 80%-ban reálisnak vélik, hogy több időt töltenek el családunk körében, és ugyaní­gy megvalósí­thatónak tartják, hogy tévézzenek (87%), vagy olvassanak (83%). Ugyanakkor már csak 46%-ban érzik valószí­nűnek, hogy utazni is tudnak majd idős korunkban, és mindössze 56% látja reálisnak a szí­nházba járást, vagy, hogy fürdőbe is eljutnak nyugdí­jasként (55%). A nagy valószí­nűséggel megvalósí­tható tervek között, azaz a „realitáslistán” tehát többnyire olyan programok szerepelnek, amelyek alapvetően nem kell, hogy pénzbe kerüljenek.
Valamivel bátrabban terveznek a fiatalabbak: náluk nagyobb hangsúlyt kapnak az újdonságok, mint például új hobbi, vagy új sportág kipróbálása. Ez megerősí­ti a Groupama Biztosí­tó korábbi kutatásainak eredményeit, melyből egyértelművé vált, hogy a mai fiatalok idős korukban is aktí­vabb életre vágynak.

Megosztom