Iskola a kórházban

Három évvel ezelőtt indult útjára a KórházSuli program, amely ma már az ország több pontján nyújt segí­tséget azoknak a gyerekeknek, akik hosszabb kórházi tartózkodásuk miatt nem tudnak iskolába járni. A kezdeményezést három elszánt és önzetlen pedagógus indí­totta útjára.

„A program a 2014/15-ös tanévben indult el – meséli Tóthné Almássy Monika, a KórházSuli egyik alapí­tója, a Heim Pál kórház onkológiai osztályának kórházpedagógusa. – Az évek során azt tapasztaltam ugyanis, hogy nagyon nehéz tanulniuk azoknak a gyerekeknek, akik kórházban töltik napjaikat, vagy egy betegség miatt hosszabb ideig otthon maradnak. Rendkí­vül nehéz feladat számukra a megfelelő formában és mennyiségben adagolni a tanulnivalót. Bár a Heim Pál Kórházban mi, kórházpedagógusok a segí­tségükre vagyunk, a vidéki kórházakban sokkal kevesebb ilyen szakember dolgozik, ráadásul az otthoni kezelésbe kerülő gyerekek egyedül maradnak a tanulási nehézségeikkel. Ezért hí­vtuk életre harmadmagammal a KórházSuli programot. A vágyam az volt, hogy kitaláljak ezeknek a gyerekeknek egy olyan dolgot, amivel az otthoni tanulásukat is segí­thetjük, a kórházban való tanulást pedig sokkal szí­nesebbé tehetjük. ím ez csak az egyik ága a programnak. A másik ágát Prievara Tibor képviseli, aki jelenleg az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumának angoltanára. Az ő taní­tási módszere ugyanis rendkí­vül jól hasznosí­tható a programunkban, ráadásul saját középiskolás diákjai is tudnak segí­teni a gyerekeknek a tanulásban.
A program harmadik ágát pedig Berczelédi Réka, a budapesti Eötvös József Gimnázium tanára biztosí­tja, aki felismerte, hogy saját taní­tványainak remek lehetőség, hogy a közösségi szolgálattal eltöltendő tanórákon a KórházSulinak készí­tsenek tananyagokat.

Diákok segí­tenek diákoknak

Ma önkéntes alapon bárki csatlakozhat a programhoz, bár elsősorban iskolai csoportok jelentkezését várják, mivel a tananyagok kidolgozása két-három fős csoportokban történik. A jelentkezéseket évente kétszer lehet leadni, a két félévhez csatlakozva. A segí­tőkkel önkéntes szerződést kötnek, ami szintén félévre szól, később az önkéntesek eldönthetik, hogy meg szeretnék-e újí­tani a szerződésüket, vagy nem. Bár fizetség nem jár a segí­tségért, de a korrepetálással vagy a tananyagok elkészí­tésével töltött órák beszámí­tanak a diákok számára előí­rt, ötvenórányi közösségi szolgálatba. A fizetség hiánya még soha senkit nem zavart, hiszen sokkal nagyobb dolog a pénznél az önkéntesek számára, hogy segí­tő kezet nyújthatnak az olykor kifejezetten nehéz helyzetben lévő beteg gyerekeknek.
„Elsősorban középiskolások közül kerülnek ki az önkénteseink, de tavaly már egyetemistákat is bevontunk a projektbe, akik Skype-on keresztül tanulnak a beteg gyerekekkel – mondja Tóthné Almássy Monika. – Ők leginkább olyan diákokkal foglalkoznak, akik már hosszú ideje otthoni ápolásra szorulnak. Több í­zben a középiskolai felvételi vizsgára is nagy sikerrel készí­tettek fel nyolcadik osztályosokat. Emellett akadtak olyan tanulóink is, akiket például az érettségire trení­roztak angolból és matematikából.”

Szintén a tavalyi év nagy újí­tása, hogy komolyabb képzéseket is tartanak az önkénteseknek, külön a középiskolásoknak és külön az egyetemistáknak. Folyamatosan vizsgálják és tesztelik az e-learning platformokat, amelyek lehetővé teszik a KórházSuliban hatékonyan felhasználható digitális tananyagok elkészí­tését.

„Két egészségügyi intézmény, a Bethesda és a Heim Pál Kórház alkalmazza a programunkat széles körben. A Bethesda kórház pszichológus és mentál higiénés szakemberei emellett azt is vállalták, hogy az egyetemista önkéntesek számára érzékenyí­tő tréninget és szuperví­ziót tartanak. Ez azért fontos, hogy az önkéntes segí­tőink ne sérüljenek, képesek legyenek feldolgozni a lelkileg nehezebben kezelhető helyzeteket” – magyarázza Tóthné Almássy Monika.

Már vidéken is ott vagyunk

„Bár a KórházSuli kezdetben csak a fővárosban volt elérhető, az indulás óta további hat kórház (Miskolc, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen, Törökbálint) és több iskola csatlakozott a programhoz az ország más településeiről is. Az önkéntesek pedig annyira megszerették a munkájukat, hogy gyakran barátságok is kialakulnak a beteg gyerekekkel. Csodálatos gyerekek jelentkeznek hozzánk, egyszerűen hihetetlen látni, hogy milyen önzetlenség lakozik bennük. Szeretnénk, ha ez a közösség a kórházon kí­vül is megmaradna, ezért rengeteg közös programot szervezünk számukra, ami még jobban összekovácsolja a csapatot. A KórházSulit képviselve például több mint százan indultunk már futóversenyen, gyártottunk pólókat és karácsonyi ajándékokat beteg gyerekeknek, most épp a farsangra készülődünk. A középiskolás segí­tőink ugyan nem találkoznak személyesen a beteg gyerekekkel, de ők is nagyon szerettek volna többet tudni azokról, akiknek segí­tenek, ezért az idei évtől személyes információcserét vezettünk be számukra. Ennek lényege, hogy a kórházban lévő diák egy levélben bemutathatja magát, í­gy a segí­tő tudja, hogy mit szeret csinálni, mi a hobbija, mi az, ami örömet szerez neki. Ezeket az információkat pedig a személyesen rá szabott tananyagba beépí­ti, ezáltal pedig közelebb érezheti magát kis taní­tványához.

A KórházSuli program magával hozott egy másik remek kezdeményezést is, amelyben a beteg gyerekek megmutathatják, milyen művészi vénával rendelkeznek. Nincs megkötés, a pályázatra bármilyen művészeti alkotást elkészí­thetnek. Az első kiállí­tás Én cí­mmel nyí­lt meg, mí­g a tavalyi a Fény cí­met kapta, az utóbbira már az ország nyolc kórházából küldhettek be alkotásokat a gyerekek. Az első kiállí­tást a budapesti Eötvös József Gimnáziumban rendezték meg, amelyet a kórházban lévő gyerekek online kapcsolaton keresztül követhettek. A második kiállí­tás pályaműveit a Deák 17 ifjúsági galériában állí­tották ki.

Támogatás nélkül nem megy

Mint minden kezdeményezés, a KórházSuli program sem indulhatott volna el, ha nincs mögötte egy lelkes támogatói csoport. A Telenor fő célkitűzései között szerepel a vállalati felelősségvállalás, ezért nem is volt kérdés a cég számára, hogy kiálljon a jó ügy mellett. „Fantasztikusnak tartjuk a KórházSuli programot, és rendkí­vül fontosnak a távoktatás elterjesztését, amihez a digitális eszközök tudnak segí­tséget nyújtani. Másfél éve ismertük meg a program három alapí­tóját, akik rendkí­vül elhí­vatott, áldozatkész emberek” – mondta lapunknak Vécsei Gábor, a Telenor Magyarország vezető vállalatifelelősségvállalás-szakértője. A cég összesen 43 darab, mobilinternetezésre is alkalmas előfizetést bocsátott a KórházSuli rendelkezésére, minden kártya korlátlan adatforgalmat tesz lehetővé a vállalat Hipernet-hálózatán. A kártyákat eredetileg a KórházSuli keretein belül kií­rt tananyagfejlesztő pályázat nyertes középiskolásainak szánták, ám a nyertes segí­tők nyereményüket azonnal felajánlották a kórházaknak.

„Elképesztő élmény volt látni, milyen önzetlenek és segí­tőkészek a gyerekek. Mi is felajánlottuk a Telenornál a lehetőséget a kollégák számára, hogy részt vehessenek a KórházSuli programban, és már hét kollégánk csatlakozott a kezdeményezéshez. Természetesen mindannyian részt vettek az önkéntesek számára kialakí­tott képzésben, amelyet a Telenor-házban tartanak. Ezekhez a felkészí­tő képzésekhez ugyanis teljes egészében mi biztosí­tjuk a helyszí­nt, adott esetben pedig mi szállí­tjuk az önkénteseket a képzésre, hiszen ez is a támogatásunk részét képezi” – mondta Vécsei Gábor.
A KórházSuli program idén is folyamatosan várja a segí­tségre szorulókat és az új önkénteseket, akik megpróbálják újból visszahozni a beteg gyerekek életébe a boldog iskolás éveket.

Megosztom