Ma van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja

Folytatódik a stratégiai együttműködés az AVON Magyarország és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet között – jelentette be a vállalat és a karitatí­v szervezet közös közleményében november 25-én a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján. Az elmúlt két év 14 millió forintos támogatása után, a 2016 végén kezdődő és az egész jövő évet átfogó stratégiai együttműködés keretében az AVON újabb 12 millió forinttal járul hozzá az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett Titkos Menedékház eszközrendszerének bőví­téséhez, valamint a karitatí­v szervezet középiskolásoknak szóló, több mint 100 alkalomból álló prevenciós programjához.

Az Ökumenikus Segélyszervezet számos területen segí­ti a kapcsolaton belüli erőszak áldozatait. Több mint 10 év tapasztalattal rendelkezik a bántalmazás áldozatainak ellátása területén, valamint prevenciós programokat, szemléletformáló kampányokat szervez annak érdekében, hogy megelőzze az áldozattá válást. Az országban kizárólag a Segélyszervezet működtet olyan Titkos Menedékházat, amely komplex támogatást nyújt a párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás miatt menekülni kényszerülő, krí­zishelyzetben lévő családoknak. Az itt tölthető maximum 6 hónap alatt szociális munkás, pszichológus, jogász és gyerekfejlesztő szakemberek segí­tik át a családokat életük ezen nehéz időszakán. A Segélyszervezet intézménye 2017-től egy korszerű, új épületben folytatja munkáját, és az AVON Magyarország támogatásának köszönhetően az új helyszí­nen a lakószobák és konyhák berendezései is megújulhatnak.

Az AVON által nyújtott támogatás hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Segélyszervezet iskolai prevenciós programjai újabb helyszí­nekkel bővüljenek. A kapcsolati erőszak elleni küzdelemben elkötelezett nagyvállalatnak köszönhetően í­gy még több fiatalt és iskolai osztályt tud elérni a program. A foglalkozások célja az, hogy a tanulók ne váljanak áldozattá, illetve ha bajban vannak, tudják, hogy kihez lehet segí­tségért fordulni, és meg is merjék tenni az első lépést. A rendhagyó osztályfőnöki órákkal és tréningekkel az áldozattá válás megelőzését, a fiatalok és a pedagógusok szemléletformálását, a téma iránti érzékenyí­tést és információnyújtást tűzte ki célul a Segélyszervezet. A támogatásnak köszönhetően összesen több mint 100 prevenciós foglalkozásra kerülhet sor, mintegy 1000-1200 fiatal elérésével. A prevenciós program részét képezi még a diákok közti attitűdvizsgálat, kiadványok és információs anyagok készí­tése, valamint rendszeres esetmegbeszélések, egyéni tanácsadás és esetkezelő, segí­tő alkalmak szervezése is.

„Hisszük, hogy változást csak hosszú távú és kitartó elköteleződéssel lehet elérni. Az AVON, a nők vállalataként évek óta aktí­v harcot folytat a családon belüli erőszak ellen. Tesszük ezt egyrészt a szakmai szervezetekkel való szoros együttműködésen és figyelemfelkeltő programjainkon keresztül, másrészt a több tí­zezer AVON Tanácsadónk segí­tségével, akik egyfajta bizalmasként, barátnőként sajnos sokszor látják a családon belüli erőszak árulkodó jeleit, és nyújtanak lelki támogatást az érintetteknek. Sajnos azt is látjuk ugyanakkor, hogy nagyon sok teendőnk van még, í­gy nagyon örülünk, hogy ebben a küzdelemben egy olyan szervezettel folytathatjuk a közös munkát, aki már eddig is nagyon sokat tett a prevenció, az áldozatok segí­tése és edukációja területén is” – mondta Radeczky Zoltán, az AVON Magyarország ügyvezető igazgatója az adomány átadásakor.

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója kiemelte: „Bár az AVON és az Ökumenikus Segélyszervezet megújuló stratégiai együttműködését november 25-én, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján jelentjük be, fontos hangsúlyozni, hogy ez a partnerség nem egy látványos világnapi akcióról, hanem annál sokkal többről szól. Az AVON hosszú távú elkötelezettsége és éveken át tartó támogatása olyan hiánypótló fejlesztések megvalósí­tását és prevenciós programok megvalósí­tását teszi lehetővé segélyszervezetünk számára, amelyek valódi segí­tséget jelentenek közös célkitűzéseink megvalósí­tásában: a kapcsolati erőszak áldozatainak ellátásában, és a fiatalok áldozattá válásának megakadályozásában.”

Az ENSZ női jogegyenlőséggel és esélyegyenlőséggel foglalkozó hivatalának (UN Women) adatai szerint az Európai Unióban minden harmadik, összesen 62 millió nőt bántalmaztak fizikailag vagy zaklattak szexuálisan 15 éves kora óta. Hazánkban ez a mutató 28%.
A gyermekbántalmazás sokszor rejtetten zajlik, az eseteknek nagy része nem derül ki, és í­gy kezeletlen marad. 100 esetből csupán 10 jut el jelzésig, és mindössze egyetlen miatt indul büntetőeljárás. A gyermekvédelem statisztikái szerint évente kb. 20 ezer gyerek válik valamilyen – lelki, fizikai, szexuális – bántalmazás áldozatává.

Megosztom