Nick Vujicic ismét Magyarországra látogat

Csúfolás, lökdösés, kirekesztés, szóbeli megalázás mások előtt, verés, lejárató videó megosztása – csak néhány az iskolai bántalmazások eszköztárából és gyakori esetei közül. Egy nemrégiben készült felmérés szerint az 5-8. osztályos diákok legalább kétharmadát bántalmazták már virtuálisan, verbálisan vagy fizikai módon az iskolában. Az ilyen és ehhez hasonló zaklatások elleni küzdelem, az együttműködési készség javí­tása, az elfogadó és befogadó szemlélet kialakí­tása a fő missziója Nick Vujicic magyarországi látogatásának. A kéz és láb nélkül született világhí­rű motivációs tréner és prédikátor a Nem Adom Fel Alapí­tvány meghí­vására érkezik ismét Magyarországra és tart előadásokat 2016. szeptember 21-22-én.

Az iskolai zaklatások és bántalmazások elleni küzdelem a célja annak a kampánynak, amit Nick Vujicic indí­tott el ez évben Amerikában. A Stand strong!, azaz Maradj erős! cí­mmel futó különleges kampányturné hazánkba is elér, í­gy 2016. szeptember 22-én a magyarországi középiskolák számára tart előadást a nemzetközi szinten is elismert prédikátor.

Élő, online közvetí­tés a magyarországi iskolák számára

„Magyarország valamennyi középiskolájába szeretnénk eljuttatni Nick Vujicic üzenetét – jelentette be Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapí­tvány szóvivője a mai napon tartott sajtótájékoztatón a Nem Adom Fel Cafe & Barban. – Együttműködő partnerünk, a Ustream Hungary Kft. segí­tségével nem csak azoknak az iskoláknak, diákoknak és tanáraiknak lesz lehetőségük meghallgatni Nick Vujicic üzenetét, akik el tudnak jönni szeptember 22-én a Tüskecsarnokba, hanem minden iskola regisztrálhat és ingyenesen bekapcsolódhat élő, online közvetí­tésünkbe. Úgy véljük, hogy mindaz az üzenet, amit Nick közvetí­teni tud e csoport felé, jelentősen hozzá tud járulni ahhoz, hogy minden diák, tanár, szülő, nevelő végiggondolja, hogy mit tud tenni a bántalmazások csökkentéséért, hogyan tud egyénként felelősséget vállalni tetteiért, és miként tud elfogadóbb és együttműködőbb lenni embertársaival iskolán belül és kí­vül egyaránt” – tette hozzá a szóvivő. Az alapí­tvány várja mindazon középiskolák jelentkezését, akik bármilyen módon szeretnének résztvevőként bekapcsolódni a programba.

„Nekem is, sőt mindegyikünknek szüksége van bátorí­tásra, viszont ehhez az kell, hogy motiváljuk egymást, mindennek ez az alapja – mondta el Nick Vujicic online sajtótájékoztatóján. – Most egy olyan kampányt indí­tottunk útjára, melyben azoknak a fiataloknak szeretnénk bátorí­tást adni, utat mutatni, akik már az iskolában, közösségükben valamilyen formában átélték a kirekesztettség vagy megalázottság érzését, amin már én is keresztülmentem. Szeretném megmutatni számukra, hogyan lehet ebből a helyzetből felállni, hogy lehet a nehézségeket lehetőséggé alakí­tani. Maradj erős! Ez az üzenetem. Amikor megkí­sért annak a lehetősége, hogy feladd az álmaidat, küzdj még egy napig, még egy hétig, még egy hónapig és még egy évig! Elámulsz majd, mi történik, ha csak azért sem dobod be a törülközőt.”

Egy tavaly végzett kutatás szerint tí­z diákból egyet hetente többször is bántalmaznak kortársai vagy tanárai, ezért nagyon fontos a megelőzés, a témával való hatékony foglalkozás, melynek egyik fontos mozgatórugója a beszélgetés, a kommunikáció, az együttműködés taní­tása a gyerekeknek. Dr. Vajna Virág mediátor szerint a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a gyerekek sokszor évekig nem beszélnek az őket ért bántalmazásról, sok esetben nincs a közelükben olyan felnőtt, szülő vagy tanár, akinek biztonsággal mesélhetnének az őket ért traumákról. Az elszenvedő gyermekeknek csak nagyon kis százaléka kap pszichológusi segí­tséget. „Ebben a környezetben felértékelődik minden olyan folyamat, ami segí­ti a nyí­lt, őszinte kommunikációt a gyerekekkel, s amely biztosí­tja azt a lehetőséget, hogy erős önértékeléssel, támogató, motiváló felnőttek között nőjjenek fel” – tette hozzá a szakértő.

Az önelfogadás fontosságára és önmagunk szeretetére hí­vja fel a figyelmet Németh László Gábor, a Szent Imre Katolikus íltalános Iskola igazgatója. „Az önelfogadás kérdése az egyik legégetőbb probléma a fiataljaink körében. Hamis és elérhetetlen, gyakran teljesen üres értékek iránt vágyódnak, pedig mindenkinek megismételhetetlen, mások által betölthetetlen feladata van itt a földön. Ebből az értékzavarból fakadnak a napjainkra meglehetősen jellemző étkezési zavarok, öngyilkossági kí­sérletek, valamint a társak fizikai, lelki bántalmazásai is. Én hiszem azt, hogy az Isten „nem gyárt selejtet”. Fiataljainknak meg kell tanulniuk szeretni önmagukat, mert csak í­gy lesznek képesek másokat szeretni” – emelte ki az igazgató.

Három előadás Budapesten

Nick Vujicic 2016. szeptember 21-22-én tartózkodik Magyarországon, s ez idő alatt a diákok számára nyitott előadás mellett további két délutáni előadást tart a magyar közönségnek.

A program megvalósulását a Szeretet a Válasz Egyesület és az Ez az a Nap! Szervezőiroda is segí­ti. A Szeretet a Válasz Egyesület közel 10 éve támogat hátrányos helyzetben élő gyerekeket és családokat. Egyik legfontosabb céljuk az esélyegyenlőség megteremtése, í­gy nagy öröm számukra, hogy Nick Vujicic második magyarországi látogatása során, ismét együtt képviselhetik vele a szeretet megtartó erejét és az egymás iránti tisztelet, elfogadás fontosságát.

Az Ez az a nap! rendezvények több mint másfél évtizede a hit, a remény és a szeretet nevében kerülnek megrendezésre. „Amit adni tudunk, soha nem más, mint az evangélium tiszta üzenete, mely Nick Vujicic előadásaiban és egész lényében hatványozódik. Kevés embert láttam, aki hitelesebben képviselte volna az örömhí­rt, mint ő” – mondta el László Viktor az Ez az a Nap! Szervezőiroda vezetője.

Nick Vujicic előadásaira a jegyértékesí­tés már megkezdődött, melynek bevételét teljes egészében a Nem Adom Fel Alapí­tvány által működtetett, sérült emberek integrációját támogató programokra fordí­tják. Jegyek vásárolhatók online a www.nemadomfel.hu/nickvujicic oldalon, illetve személyesen munkanapokon 14-19 óra között a Nem Adom Fel Café é& Bar-ban (VIII. kerület, Baross u. 86. – bejárat a Magdolna és a Szűz utca sarkánál).

Fotók: Facebook/Nick Vujicic

Megosztom