Tanulás gyomorgörcs nélkül

Projektalapú és frontális oktatás eloÌ‹nyeit is érvényesí­ti az a korszeruÌ‹ pedagógiai koncepció, amelynek segí­tségével a 21.század kihí­vásaira készí­tik fel a Budai Gyermekszem.Pont íltalános Iskola tanulóit, akikből boldog, érdeklődő, kritikai gondolkodásra képes gyerekeket szeretnének nevelni.

Dechertné Gelencsér Anna foÌ‹iskolai tanárként nap mint nap látja, hogy a diákok milyen nehézségekkel küzdenek, amikor meg kell felelniük a felsoÌ‹oktatás elvárásainak, miközben háromgyerekes anyaként szomorúan tapasztalja, hogy gyerekei az érdekloÌ‹dést felkeltoÌ‹, izgalmas órák, feladatok hiányában inkább csak kibí­rni próbálják az iskolás éveket. Pedig ilyenkor dől el, hogy valaki okosnak tartja-e magát, érdekes kalandként éli-e meg az ismeretszerzést, vagy azt gondolja, a tanulás nem neki való, és letesz az egészről. Ebben a korban lehet megalapozni a későbbi önálló tanuláshoz, kritikai gondolkodáshoz, kreativitáshoz, együttműködéshez szükséges készségeket.

Anna két éve kezdett el foglalkozni az iskolaalapí­tás gondolatával, ami olyannyira találkozott a szüloÌ‹i igényekkel, hogy az idén szeptemberben induló iskola rögtön három osztályt tudott megtölteni leendoÌ‹ elsoÌ‹s, harmadikos és ötödikes diákokkal. Pedagógiai programjuk az úgynevezett rendszerpedagógián alapul, amelynek lényege, hogy a korszeruÌ‹ pedagógiai módszereket az adott oktatási célhoz és a gyerekek életkori és egyéni sajátosságaihoz igazí­tja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy hol csoportban együttmuÌ‹ködve, hol hagyományosan a tanárra figyelve, vagy önállóan dolgoznak a gyerekek. Bizonyos témákat pedig projekt alapon, vagyis az egyes tantárgyakon szerzett ismereteket integrálva, a mindennapi életben vett szituációkra alkalmazva dolgoznak fel.

Az alapí­tók számára egy percig sem volt kérdés, hogy az iskola kapui mindenki eloÌ‹tt nyitva állnak majd. Az országban elsoÌ‹ként oktatnak majd felmentések, könnyí­tések nélkül speciális nevelési igényű és ép tanulókat együtt, miközben fejlődésüket és az elvárásokat a diákok saját képességeihez igazí­tják. Az ép és speciális nevelési igényuÌ‹gyermekek közös munkájától pedig azt várják, hogy mindannyiukban eroÌ‹södik majd az elfogadás, empátia és a szociális készségek.

Megosztom