Segí­tség a Tűzoltó Utcai Gyermekklinikának

Ez az adomány egyrészt nagy segí­tség a kórháznak, mert í­gy nagyobb összeget tudnak a gyermekek gyógyulását segí­tő eszközökre fordí­tani, másrészt környezetvédelmi szempontból is fontos, hiszen az újrahasznosí­tott papí­radomány 24 fa kivágását előzte meg.

A Tetra Pak hatodik éve adományoz újrapapí­r termékeket a Tűzoltó Utcai Klinikának. Ez idő alatt, a több mint 12 tonnányi adomány másfél évre elegendő, a mindennapi működéshez szükséges orvosi lepedőt és kéztörlőt biztosí­tott a gyermekkórház számára.

„Az elmúlt években nagyon a szí­vünkhöz nőtt a Klinika, és a sokszor emberfeletti munkát végző dolgozók. Ezért is örülünk, hogy megkönnyí­thetjük mindennapjaikat és támogathatjuk a gyermekek gyógyulását” – mondta Molnár Zita, a Tetra Pak Hungária Zrt. kommunikációs igazgatója

„Klinikánkon 11 fekvőbeteg osztály működik, ambulanciánkon pedig több mint 200 gyermek fordul meg naponta. A Tetra Pak adománya évente körülbelül 3-4 hónapra fedezi a kéztörlő és orvosi lepedő szükségletünket, ami jelentős fogyóeszköznek számí­t az ellátásban, és anyagilag is nagyban támogatja munkánkat” – mondta a Tűzoltó Utcai Gyermekklinika igazgatója, Prof. Dr. Szabó András.

Az újrapapí­r termékek a klinika mellett a környezetet is segí­tik: az elmúlt hat évben egy városi park nagyságú erdőterület kivágását előzte meg a vállalat adománya. A Tetra Pak a támogatással a szelektí­v hulladékgyűjtés fontosságára is felhí­vja a figyelmet, hiszen csak a szelektí­ven gyűjtött anyagokból – mint az italos kartondobozok – készülhetnek újrapapí­r termékek.

Fontos az újrahasznosí­tás
A Tetra Pak nemcsak a megújuló anyagok használatára, hanem az újrahasznosí­tásra is nagy figyelmet fordí­t, mert í­gy csökkenthető a szemétre kerülő hulladék mennyisége és az erőforrások iránti igény is.
Az italoskartonok egy egyszerű eljárással alkotóelemeikre bonthatók, ezután pedig egyszerűen újrahasznosí­thatók. A dobozok nagy részét alkotó jó minőségű papí­rrostok számos újrapapí­r termék alapanyagát jelentik.

Megosztom