Pénzügyileg tudatosabbak a hölgyek

Az Intrum Justitia, pénzügyi szolgáltatató nőnap alkalmából közzétett kutatásából az is kiderült, hogy inkább a hölgyekre hárul a gyerekek pénzügyi nevelése, amit szintén fontosabbnak tartanak, mint a férfiak.

Az Intrum Justitia Európai Fogyasztói Fizetési Jelentéséből kiderül, hogy a hölgyek számára fontosabb a gyerekek pénzügyi nevelése, mint az Urak számára, ugyanis a nők 86%-a nyilatkozott úgy, hogy megpróbálja megtaní­tani gyermekeinek, hogyan bánjanak a pénzzel, mí­g a férfiaknál ez az arány valamivel kevesebb, 84 százalékra rúgott. A pénzügyi nevelésben az iskola szerepét is fontosabbnak tartják a gyengébbik nem képviselői, ugyanis 77%-uk mondta azt, hogy az iskolának nagyobb szerepet kellene vállalnia a gyerekek pénzügyekkel kapcsolatos nevelésében. A férfiaknál valamivel kevesebben – 74 százalék – nyilatkozott úgy, hogy az iskolának a jelenleginél több tudást kellene átadnia ebben a témában.

A hölgyek nemcsak a gyerekek nevelésével kapcsolatban kezelik komolyabban a pénzügyeket, hanem a számlafizetésekben is tudatosabbak. 83%-uk nyilatkozott ugyanis úgy, hogy fontos, hogy a számlák időben ki legyenek fizetve. Ezzel szemben a férfiak 80%-uk mondta azt, hogy fontos a számlák határidőben történő kiegyenlí­tése. Ugyanilyen mértékben tér el a nők és férfiak véleménye azzal kapcsolatban is, hogy tisztában vannak-e előre, hogy az adott hónapban milyen kifizetendő számlák érkeznek.

Az Intrum Justitia felméréséből egyértelműen látszik, hogy a hölgyek tudatosabbak, mint a férfiak a pénzügyek terén, ugyanis fontosabbnak tartják a számlák időben való kifizetését, tisztában vannak vele mit kell havonta kifizetniük, illetve a gyerekek pénzügyi nevelésére is nagyobb hangsúlyt helyeznek, mint a férfiak.

Amennyivel tudatosabbak a hölgyek, sajnos annyival pesszimistábbak is a pénzügyek terén a férfiaknál. Arra a kérdésre, hogy az európai átlagnál jobbnak tartják-e az anyagi helyzetüket, a nők 25%-a válaszolt igennel, mí­g a férfiaknál ez az arány 26 %. Jóval magasabb az eltérés aszerint, hogy a két nem képviselői, hogyan í­télik meg anyagi helyzetüket szüleikéhez képest. A hölgyeknek csupán 29 %-a mondta azt, hogy egyetért azzal, hogy jobb anyagi helyzetben van, mint a szülei vagy jobbak az anyagi kilátásai a jövőre nézve. A férfiak 35%-a nyilatkozott ugyaní­gy, ami 6 százalékponttal több, mint a hölgyeknél.

A anyagi helyzetük tekintetében a hölgyek sajnos pesszimistábbak, mint a férfiak, azonban sajnos mindkét nemre igaz, hogy jelenlegi pénzügyi lehetőségeiket borúsan látják. A hölgyek csupán 11%-a mondta azt, hogy javul az anyagi helyzete, mí­g a férfiaknál 19% nyilatkozott ugyaní­gy. Mindkét szám igen alacsony, azaz sajnos a pénzügyi várakozások igen alacsony szinten állnak.

Március 8. a hölgyek napja, akiket a kutatás alapján nemcsak bájaik miatt ünnepelhetünk a mai napon, hanem pénzügyi tudatosságuk miatt is.

Megosztom