Könnyebb lesz az új tanév

A kisiskolásokat nevelő családok anyagi helyzetén is könnyí­t a kormány, hiszen a 2015/16-os tanévben az 1-3. évfolyamra járó diákok térí­tésmentesen kapják a tankönyveket.

Idén több gyermek lép be ősszel az óvoda kapuján, mivel ettől a tanévtől hároméves kortól lesz kötelező óvodába járni. Korábban, amí­g a kicsi be nem töltötte az ötödik esztendőt, otthon maradhatott a szülővel. Erre indokolt esetben azért most is lesz lehetőség, hiszen lehet felmentést kérni.
Az idei tanévig 343 ezer kisgyerek volt jogosult háromszori étkezésre az óvodákban és a bölcsődékben. Több mint negyedük, vagyis 92 ezer kicsi ingyen kapott reggelit, ebédet és uzsonnát – ők ugyanis szociálisan rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családban élnek. További 54 ezer – három- vagy többgyermekes családban élő, vagy súlyosan beteg/fogyatékos – gyermek pedig fél áron étkezhetett az intézményekben. A többi gyermek szüleinek teljes árat kellett fizetniük a szolgáltatásért, ami havi 7-10 ezer forintot jelent gyermekenként.

Ingyenebéd, ingyentankönyv

Az új rendelet azonban kibőví­ti a jogosultak körét, és ennek köszönhetően a 2015/16-os tanévtől az ingyenesen étkező gyermekek létszáma 92 ezerről 321 ezerre nő, vagyis a kicsik közel 90%-a térí­tésmentesen étkezhet ezentúl a bölcsődékben és az óvodákban. Ebbe pedig beletartoznak azok az ötévesnél kisebbek is, akik idén kezdik meg óvodai életüket.
Ingyen étkezhetnek tehát 2015. szeptember elsejétől az eddig fél áron étkező nagycsaládban élő és/vagy súlyosan beteg/fogyatékos gyermekek, illetve azok a kicsik, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130%-át, azaz a nettó 89 408 forintot. Az intézmények ezt önbevallásos módon fogják elbí­rálni.
így ezek szerint már csak a gyermekek 10%-a után kell a szülőknek teljes térí­tési dí­jat fizetniük.
És hogy a kisiskolásokat nevelő családoknak is könnyebben induljon a tanév, a kormány – a térí­tésmentes tankönyvellátás felmenő rendszerű bevezetéséhez igazodva – a 2015/2016. tanévben az 1-3. évfolyamra beiratkozott 293 157 tanuló számára teszi alanyi jogon ingyenessé a tankönyveket. A rászorultak – közel 650 000 diák – továbbra is térí­tésmentesen kapják a könyveket. Ha a tanuló rendeléskor még nem, de az új tanév kezdetekor rászorultság miatt jogosulttá válna az ingyenes tankönyvre, akkor is ingyen kapja meg.

Megosztom