Robbanás a kémia órán, boncolás a biológia órán

Az idei tanévben, kibőví­tett formában kezdi meg a Bayer Hungária „Making Science Make Sense” (MSMS) Tudáspont oktatási programját, amely csatlakozik az MTA által gondozott A Fény Nemzetközi Éve 2015 eseménysorozathoz is. Ennek jegyében a 10-14 év közötti tanulóknak szervezett foglalkozások és az interaktí­v kí­sérletek a látásra, a szem felépí­tésére és működésére fókuszálnak. Az előző tanévben nagy sikerrel zárult természettudományos és egészségedukációs oktatási program idén már dupláz: a 40 workshopon több mint ezer diák vehet részt; és idén a program kiegészül tanárok számára szervezett foglalkozásokkal és egy utazó workshoppal is.

A Bayer Hungária hazánkban tavaly októberben indí­totta – a nemzetközi szinten több mint húsz éves múltra visszatekintő  Making Science Make Sense (MSMS) Tudáspont oktatási programját, amely idén csatlakozik A Fény Nemzetközi Éve 2015 eseménysorozathoz is.

Az MSMS program célja, hogy tapasztalati, élményalapú tanulással népszerűsí­tse, közelebb hozza és érhetőbbé tegye a természettudományokat (azon belül is elsősorban a biológiát és a kémiát) a diákok számára, és sajátos módon összekapcsolja ezeket az egészségtudatos élet és az egészségmegőrzés kérdéseivel. A program további célja, hogy hatékonyan támogassa a tanárok erőfeszí­téseit, valamint egyszerűen megvalósí­tható, mégis látványos, érdekes kí­sérlet-ötleteket biztosí­tson a számukra mindennapi munkájukhoz.

Az előző tanév foglalkozásai során kiderült, hogy a programra regisztrált iskolák nagy részében félévente csupán néhány alkalommal van lehetőség a gyakorlatban is kipróbálni a tanultakat, pedig mind a diákok, mind a pedagógusok részéről lenne erre igény. Az osztályokat kí­sérő tanárok szerint éppen ez a program egyik nagy előnye, hogy lehetőséget teremt a gyakorlati ismeretszerzésre. Tavaly 20 tudományos diák workshopon 500 tanuló és kí­sérő tanáraik vettek részt, 1800 perc kémiai kí­sérletet végeztek. A workshopokat követően a diákok kétharmada sokkal érdekesebbeknek í­télte meg a természettudományos tantárgyakat, mint előtte.

A program idén dupláz: 2015. októbertől 2016. júniusig a tavalyi 20 helyett már 40 workshopon vehetnek részt a 10-14 év közötti osztályok és szakkörök. Az ingyenes, élményalapú, interaktí­v workshopokon várhatóan a tavalyi kétszerese, vagyis több mint 1000 felső tagozatos általános iskolás vesz részt. Ahogy az elmúlt évben, a workshopokon maguk a diákok is belebújhatnak a kutatók bőrébe: laborköpenyt, szemüveget és kesztyűt ölthetnek és a tantermi oktatás keretein kí­vül szerezhetnek bővebb, gyakorlati ismereteket.

A tanároktól kapott visszajelzésekre és a nagy érdeklődésre való tekintettel a Bayer az idei évben már tanárok számára is elérhetővé tette az interaktí­v foglalkozásokat. Összesen közel 50 szaktanár és szaktanácsadó vehetett részt az MSMS Tudáspont programjára épülő, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szervezésében, az MTA TTK épületében megrendezett, kétszer egy napos, az MTA TTK kutatólaboratóriumának megtekintésével egybekötött mélyí­tő képzésen.

A látványos kí­sérleteket – mint például a Süvöltő lángcsóva vagy a Fényre pukkanó lufi nevet viselő kí­sérleteket – ezúttal is a Budapesti Műszaki Egyetem Szent-Györgyi Albert Szakkollégium önkéntes fiatal kutatói dolgozták ki és ők is mutatják be a diákoknak és tanároknak szervezett workshopokon egyaránt.

A 2015/16-os tanév MSMS programját az Európai Fizikai Társulat által kezdeményezett A Fény Nemzetközi Éve inspirálta. Ezért az iskolákban zajló természettudományos órákat hatékonyan kiegészí­tő, október 6-án indult interaktí­v foglalkozások fókusza most a fény, a látás, a szem működése és funkciója, valamint a vizualitás lesz.Az MSMS Tudáspont helyszí­ne – az új tematikai elemhez méltóan – a Millenárison található Láthatatlan Kiállí­tás, amelyet a foglalkozásokon részt vevő csoportok a kí­sérlet-bemutatók után egy vezetett túra keretében, ingyenesen látogathatnak meg.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) második éve nyújt jelentős segí­tséget a program szélesebb körű szakmai népszerűsí­tésében annak érdekében, hogy minél több szaktanárhoz eljusson az ingyenes program hí­re. Annak ellenére, hogy idén dupla annyi foglalkozás érhető el, mint tavaly, a Bayer í­gy is teltházra számí­t.

Az MSMS program azokra is gondol, akik nem jutnak el a workshopokra: osztállyal, szakkörrel vagy egyénileg bárki megtekintheti a látásról és az emberi szervezetről készült kisfilmeket a Láthatatlan Kiállí­tás területén kiállí­tott interaktí­v installáción. Ezen felül idén a program részeként elindul az MSMS Tudáspont Utazó Workshop is. Azok a szaktanárok, akik a program hivatalos honlapján megtalálható, folyamatosan bővülő MSMS Tudásbázis kí­sérleteiből legalább egyet elvégeznek az osztályukkal, ezt dokumentálják és elküldik a megadott elérhetőségekre, sorsoláson vesznek részt. A nyeremény maga az MSMS Tudáspont Utazó Workshop, ami azt jelenti, hogy a projekt „házhoz megy” a nyertes általános iskolához, és a diákok a saját tantermükben tekinthetik meg az MSMS Tudáspont kí­sérleteit.

„A Bayer közel 300 társadalmi felelősségvállalási programot támogat globálisan. Ezen belül az egyik hazai projekt a magyarországi oktatási rendszert támogató és azt kiegészí­tő MSMS Tudáspont. Szeretnénk, ha minél több iskoláshoz és tanárhoz eljutna a tudás megszerzésének, a természettudományok iránti érdeklődés növelésének ezen alternatí­vája.” – mondta a programindí­tó sajtóeseményen Alföldi Mária, a Bayer Hungária kommunikációs igazgatója.

Az MSMS Tudáspont programmal kapcsolatos további információk és regisztrációs lehetőség: www.bayer.co.hu/msms.

 

 

Megosztom