A család az első, a házimunka várhat

A magyar anyukák 97 százaléka a jóéjt puszi adását szereti a leginkább, mí­g a mosogatást mindössze 8 százalék kedveli. Egy országos reprezentatí­v kutatása szerint az édesanyák kevésbé élvezik a házimunka elvégzését, szemben azokkal a feladatokkal, amelyek a család tagjaihoz közvetlenül kötődnek. Az édesanyákat a napi szintű feladatokon – mint a mosás vagy a takarí­tás – a rutin, és nem az élvezeti faktor segí­ti át.

„A kutatás során többek között azt vizsgáltuk, hogy melyek azok a kifejezetten otthonnal és családdal kapcsolatos tevékenységek, feladatok, amelyeket az édesanyák szí­vesen végeznek, és nem nyűgként élnek meg. Talán nem meglepő, hogy a megkérdezett anyukák 97%-a leginkább a jó éjt puszi adását, 82%-a közös játékot, 78%-a az esti meseolvasást szereti, mí­g csupán 8%-uk végzi élvezettel a takarí­tást vagy a mosást” – mondta el Atkári Csaba, a Conness Strategy and Development kutatócég tanácsadója.

A közös feladatok, programok, tehát sokkal fontosabbak- lehet ez egy gesztus, egy puszi vagy egy „köszönöm” – a család többi tagjától, í­gy „munkájuk” érzelmi szinten nyer értelmet.

A kutatás rámutatott, hogy férfiak és nők eltérő véleménnyel vannak arról, hogy a háztartási munka mennyire tölt be fontos szerepet a mindennapi gondoskodásban. Arra a kérdésre, hogy mennyire tartanak elengedhetetlennek bizonyos háztartási tevékenységeket, az édesapák sokkal nagyobb hányada felelte, hogy a mosás, mosogatás, rendrakás, takarí­tás az elmaradhatatlan napi ruti részét képezik (10%, 15%, de akár 20%-os különbségek is adódtak az egyes feladatoknál a két szülő értékí­téletében az apák javára). Az anyukák kevésbé szigorúan í­télik meg e tennivalók elsődlegességét, hiszen tudják, hogy úgyis “megvárja” őket a házimunka.

Szvetelszky Zsuzsa egyetért a kutatásnak ezen következtetéseivel:
„Hogy ki végzi a porszí­vózást és ki az ablakmosást, azt nagyban befolyásolja a szülők otthonról hozott mintája. Ezek jelentős része arról szól, hogy még akkor is az édesanyákra hárul a nagyobb teher, a több feladat, ha esetleg ők keresnek többet. A váratlanul adódó feladatok (leszakadt gomb felvarrása, beteg gyermek lázának mérése) szintén nagyrészt a nőké, sőt már a szerelések, meghibásodások intézésében is jelentős szerepük van.”

A házimunka elvégzése mellett nem feledkezhetünk meg a napi étkezés biztosí­tásáról, amelyről a magyar édesanyák egyöntetűen vallják, hogy a gondoskodás legfontosabb elemei közé tartozik, sőt, 94%-uk szerint a legjelentősebb.

„A Pick számára fontosak az édesanyák, hiszen ők látják el a családot a megfelelő minőségű, tápanyagban gazdag étellel. Fontos, hogy a gondoskodás témaköréhez kapcsolódó tevékenységeket milyen kedvvel végzik, és hogy ez milyen hatással van a család többi tagjára. A családok életében az együtt töltött időnek, a közös étkezéseknek kiemelten fontos szerepe van, ekkor beszéljük meg a napi problémákat, egyáltalán beszélgetünk” – mondta el Madarász László, a Pick Szeged Zrt. marketing igazgatója.

Az anyukák kétharmadát leginkább a rutin segí­ti az ételek elkészí­tésében, mivel nagyrészt kötelességszerűen elvégzett napi feladat, azonban benne van az önmegvalósí­tás lehetősége is. Bár hasonló napi elfoglaltságnak számí­t, mint a mosás, a mosogatás vagy a takarí­tás, mégis sokkal nagyobb kihí­vást és egyben élvezetet jelent számukra, hiszen itt több lehetőséget kapnak az anyukák arra, hogy a családdal való gondoskodás közben megvalósí­thassák magukat.

Megosztom