ThetaHealing – Az öngyógyí­tás művészete – 3. rész

Sokan gondolják, hogy a sors alakí­tja életüket, melynek az ember csak sodródó elszenvedője, holott az uralkodó gondolataik teremtik a tapasztalásaikat. Vegyük kezünkbe életünk irányí­tását, és teremtsük meg önmagunk valóságát!

A ThetaHealinggel fejleszthető a tudatosság, megtaní­tja az embert a bőségből teremteni. Minél tudatosabbak vagyunk, minél több időt töltünk el a theta állapotában, annál gyorsabban nő a megvalósí­tási képességünk. Erre biztatnám! Tapasztalja meg! Tegyen rendet az elméjében, hiszen minden belőlünk indul és ugyanoda érkezik vissza, s ezáltal teremti a valóságunkat.

Ami mindenkit érdekel: pénz, bőség, gazdagság

A legfontosabb, hogy a figyelmünket mire irányí­tjuk ezzel kapcsolatban. A NINCS-re, amikor a hiányból teremtünk, vagy a VAN-ra, amikor a bőségből? Mindig van lehetőségünk a választásra, és dönthetünk.
Ha arra gondolok, hogy milyen szegény vagyok, azzá válok. ím minél tartósabban gondolom, hogy gazdag vagyok, annál inkább ezt tapasztalom. Viszont, ha azt mondom, „bárcsak a Hufnágel Pistihez mentem volna feleségül”, akkor a csalódottságomnak adok hangot, és újratöltöm energiával azokat a történeteket, amiket megbántam az életemben. A gazdagok iránt érzett irigység és neheztelés sem segí­ti a bőségem teremtését, viszont segí­ti a sóvárgást, ami távol helyez engem a vágyott dolgok megtapasztalásától, amelyeket a pénzemből vehetnék. A panaszkodással csak mélyí­tem annak a hömpölygő negatí­v energiaáradatnak az árkát, amit nem is szeretnék megtapasztalni.

Ki a felelős?

Nem mondogathatom örökké magamnak zokogva, hogy nem tehetek a pénztelenségemről vagy arról, hogy nincs munkám. Nem hibáztathatom a társadalmat, társunkat, főnökünket, szüleinket az életem alakulásáért! Megvizsgálhatom, hogy melyek voltak azok a sokszor ismételt mondatok, amelyek befolyásolták a pénzhez való viszonyomat, mí­g felnőtté váltam. Például biztosan gyakran hallottuk, hogy addig nyújtózkodj, amí­g a takaród ér. Vagy: aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Vagy: tisztességes úton nem lehet sok pénzt keresni. Apropó! A pénzt mi magyarok keressük (és pont emiatt nem találjuk), más nemzetek pedig készí­tik (angolul: make money).

Szeresd az Egódat!

Ego. A múltban tart, í­gy határozza meg a jövődet. Reményekkel kecsegtet, í­gy ábrándjaiddal erősí­ti magát. De hagyd! Fogadd el és szeresd! Ő az, aki levegőt akar venni benned, í­gy megvalósí­thatod Önmagad, a Lelked hangját. Ő az, aki fizikai szinten kihozza belőled a fejlődni akarást, és í­gy válik valóra, hogy spirituálisan is haladj felfelé. Az egyensúly fontosabb, mint az, hogy elnyomd egyiket vagy másikat. A Lelked hangja csilingelő, az Egódé csengő-bongó. Ne higgy azoknak, akik azt mondják, az Egódat vágd zsebre vagy nyomd el. Csak használd, amire való, és hagyj teret az Igaz Lényed megvalósulásának.

Mi a megoldás?

Először is őszintén megbeszélni magammal, hogy mi az életem jelenlegi helyzete. Ha az eddigi szokásaim vezettek ide, és ugyanazt folytatom tovább, vajon lesz-e változás vagy eredmény? Nagyon fontos összeí­rni, hogy az ötleteim megvalósí­tásához rendelkezem-e a megfelelő tudással, tulajdonsággal, hozzáállással. Érdemes megvizsgálni a ThetaHealing segí­tségével, hogy vannak-e a vágyott listáim, a céljaim megvalósí­tását akadályozó hitrendszereim, amelyeket érdemes lecserélni, mert minden rajtam múlik. A felelősség nem nyomasztó nehézség, hanem pont a szabadság kulcsa, ami a bőséghez vezető út egyik titka. Legyünk nagylelkűek, adakozók másokkal szemben, de legfőképp önmagunk felé. Gyakoroljuk magunkon, hogyan fogunk szeretni másokat.

Megosztom