ThetaHealing: az öngyógyí­tás művészete – 1. rész

A csodálatos, fantasztikus, szeretetteljes kifejezések a mesék és sci-fik világába kalauzolnak. Semmiképp sem azonosí­tjuk ezekkel a jelzőkkel a mindennapjainak történéseit, kivéve, ha az ember a ThetaHealing támogatásával éli az életét. Cikkünkben Albert-Bernáth Annamária ThetaHealing tanár gondolatait olvashatják.

A ThetaHealing egy energetikai gyógyí­tó módszer, mely mindenki számára elérhető és elsajátí­tható. Tulajdonosa Vianna Stibal, aki közel húsz éve 24 országban oktatja az általa megalkotott rendszert. Önmaga gyógyí­tása közben tapasztalta meg, hogy a hipnoterapeuták által is használt théta-agyhullám mekkora segí­tség tud lenni a testi, lelki, szellemi gyógyulásban a hagyományos orvoslás mellett.
Mindenki áthalad az alvás és az ébredés felé vezető úton a théta-agyhullámon, amely az agy 4-7 Hz/mp közötti tevékenysége. A technika alkalmazása során éber állapotban vesszük fel a théta-agyhullámot. Ekkor meg tudjuk nyitni a tudattalanunk kapuját, í­gy az elme tudatos tudatával az elme tudattalan tartalmaira látunk rá. A tudattalanunkban tároljuk azokat a hiedelmeket, korlátozó hitrendszereket, amelyek meghatározzák a hétköznapi megéléseink, történéseink pillanatait. Amí­g ezeket a tapasztalásokat az elme tudatos része csak 12%-ban képes befolyásolni, addig a tudattalan rész 88%-ban határozza meg. Ezért lényeges, hogy lebontsuk a tudattalanunkba ágyazódott korlátozó hitrendszereket.


Négyszintű hitrendszer

A hitrendszer magja egy erős gondolat, amelyhez érzelmeket társí­tunk, majd igazságként elkönyveljük, í­gy hitté válnak és képesek a tapasztalásaink alakí­tására. Vannak számunkra kedvező-pozití­v és kedvezőtlen-negatí­v hitek. A problémáinkért felelős hitrendszereket elhelyezkedésük szerint négy szintre osztja a ThetaHealing. Az alapszintűek a fogantatás pillanatától az egész életünk alatt tanult és elfogadott hitek. A genetikai szintűeket az őseinktől hozzuk, és a DNS körüli morfogenetikus mezőben tároljuk. A történelmi szintű hitek a kollektí­v tudatosság tapasztalatait érintik. A lelki szinten pedig mély és erőteljes programok bújnak meg önmagunk teljességéről.
A ThetaHealing a korlátozó hitrendszereket – függetlenül attól, hogy melyik szinten helyezkednek el – cseréli támogató érzelmi és gondolati mintákra. A ThetaHealing elfogadja, hogy létezik egy energia, egy forrás, amely létrehozta és működteti a világot. Ezt a Mindenséget Teremtő Energiát szólí­tjuk a technika alkalmazásával a minden létezést átfogó térben, a „van” terében, és közreműködünk vele.

Itt segí­thet

• Társas és párkapcsolatok minőségi változtatása
• Egészség megőrzése, gyógyulás
• Munka, karrier, siker megteremtése
• ílmok, célok megvalósí­tása, eredményesség minden életterületen
• Pénz, bőség, gazdagság létrehozása
• Személyiségfejlődés, önismeret, félelmek, szorongások elengedése

Mi a célja a ThetaHealing technikának?

Elsősorban az, hogy önmagunkat megismerjük, felismerjük és elismerjük helyünket, valamint fontosságunkat a Világot alkotó nagy „rend”-ben. Csiszolgatjuk tökéletlenségünket, hogy beláthassuk, a világ tökéletességében nem is lehet cél, hogy tökéletesek legyünk, mert valójában már azok vagyunk. Helyet kapnak a csodák, az örömök és a boldogság életünk minden területén. És a legfontosabb, hogy megjelenik a feltétel nélküli szeretet.
A ThetaHealing önsegí­tő rendszerrel képesek leszünk életünk jobbá tételére, miközben nincsenek drámák, traumák a folyamatok során. Három nap alatt elsajátí­tható ez az egyszerű, letisztult és hatékony eszköz. Alkalmazásával egyre tudatosabbá válunk, és akár fogmosás közben is rajtakaphatjuk magunkat saját valóságunkról alkotott negatí­v gondolkodásunkon, s azonnal lehetőségünk van megváltoztatni azt, átí­rva ezzel életünk további folytatását. És itt egy újabb fontos információ! A gondolatainknak és szavainknak mindent elsöprő vagy épí­tő, teremtő ereje van, amire nem fordí­tunk kellő figyelmet. A ThetaHealing megtaní­tja, hogyan tudjuk a fókuszált gondolatok erejét az életünk boldogságát eredményező dolgokra fordí­tani. Segí­t használni a tudatosságunkat, hogy az „itt és most”-ban azt tapasztaljuk, amit valóban tapasztalni szeretnénk.

 

Megosztom