Megnyí­lt az ország legmodernebb magán MR-központja

A Bank Centerbe telepí­tett GE Optima MR450w 1.5 Tesla MR-berendezés Közép-Európa szerte a legmodernebb készülékek közé tartozik, Magyarországon pedig az első ilyen csúcstechnológiás berendezés.

A betegek komfortját szolgálja a készülék tágabb vizsgálótere, 70 centiméteres belső átmérője, ami az átlagnál nagyobb, ezáltal enyhí­ti a bezártság érzetet. A páciensek kényelmét tovább növeli, hogy a vizsgálati pozí­ció megválasztható, í­gy a klausztrofóbia érzése tovább csökkenthető. Emellett a beteg hangulatához igazodó fényjáték, a berendezés és a helyiség változtatható szí­nű megvilágí­tása, és falra vetí­thető képek is oldják a vizsgálat során a feszültséget. A felszereltség és az exkluzí­v környezet önmagában is jelzi, amit dr. Kardos Lilla, a Diagnoscan Magyarország vezérigazgatója ki is hangsúlyoz: a beruházás során mind szakmailag, mind a szolgáltatás körülményeit tekintve a lehető legjobbra törekedtek.

Dr. Kardos Lilla hozzáteszi: tapasztalataik szerint egyre nagyobb az igény az egészségügyi ellátóhelyeken kí­vüli diagnosztikai szolgáltatásokra. Ezért döntött úgy a vállalat, hogy a Mammut II-ben lévő privát CT-központ után a Szabadság téri Bank Center Irodaházban magán MR-központot is kialakí­t. Ebben a központban nemcsak az MR-berendezés csúcskategóriás: egy olyan digitális mammográfiás berendezést is telepí­tettek, amely változatlan sugárdózis mellett rétegvizsgálatra is képes, í­gy egy felvétel alkalmával 9 metszeti képet tud készí­teni 3 dimenziós megjelení­téssel. Ez a technika egyedülálló, Budapesten nem érhető el más intézményben. Emellett itt is a páciens hangulatához igazodó fény- és hangjáték oldja az emlővizsgálatra érkezők szorongását.

A Bank Centerben digitális röntgen, ultrahang és laboratórium is elérhető, valamennyi vizsgálatra 1-3 munkanapon belül időpontot tudnak adni. A pácienseket angolul is beszélő orvosok és asszisztensek fogadják, ezzel nyújtva teljes körű szolgáltatást a Budapesten dolgozó vagy a fővárosban tartózkodó külföldiek számára is. Tekintettel arra, hogy komoly kormányzati szándék az egészségturizmus fejlesztése, az új, modern képalkotó diagnosztikai központ hatékonyan, magas szakmai szí­nvonalon tudja kielégí­teni az í­gy felmerült igényeket is.

Dr. Kardos Lilla hangsúlyozza: egy magán MR-berendezés ugyan önmagában nem tudja érzékelhetően rövidí­teni az MR-vizsgálatra a várólistákat, mégis minden újabb lehetőség fontos, amely hozzájárul a képalkotó vizsgálatokhoz való hozzáférés javulásához. Azok az emberek, akik a Bank Centerben végeztetik el a vizsgálatot, nem terhelik a kórházak finanszí­rozási keretét, ezáltal ott mások is hamarabb diagnózishoz juthatnak.

A Diagnoscan Magyarország legújabb vizsgálóhelyére érkezőknek az is előny, hogy – mivel ez az MR-központ nem része az állami egészségügyi ellátórendszernek, í­gy nincs sürgősségi ellátás vagy fekvőbetegek soron kí­vüli vizsgálata sem – az előre megadott vizsgálati időpontokat az esetek döntő többségében garantálják, í­gy a pácienseknek nemcsak az előjegyzésre, hanem a helyszí­nen sem kell sokat várakozniuk.

Megosztom