Dr. Béres József laboratóriumot avattak Kisvárdán

Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár id. dr. Béres Józsefről elnevezett biológia-, kémia- és fizikalaboratóriumot avatott fel a Kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban.

Az Új Széchényi Terv keretében megjelent „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújí­tása a közoktatásban” cí­mű pályázati kií­rás és az Öveges Program keretében a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium és partneriskolái közel 340 millió forintos támogatást nyertek el. A komplex természettudományos laboratórium és kiszolgáló helyiségeinek létrehozása a meglévő infrastruktúra korszerűsí­tésével, átalakí­tásával valósult meg.

Az id. dr. Béres József nevét viselő laboratóriumot Hoffmann Rózsa, köznevelésért felelős államtitkár avatta fel, mely a gimnáziumi tanulókon kí­vül még tizenkét általános iskola számára biztosí­tja a természettudományok magas szintű oktatását. Az átadón Hoffmann Rózsa kiemelte, hogy hazánk fejlődéséhez elengedhetetlen a természettudományok oktatásának előtérbe helyezése.

Az Öveges Program célja, hogy a középiskolások és általános iskolások rendelkezzenek olyan korszerűen felszerelt természettudományos laboratóriumokkal, ahol a fiatalok a legmodernebb eszközökkel végezhetnek kí­sérleteket.

Ezzel a lehetőséggel megismerhetik és megszerethetik a természettudományokat, ez pedig azt a célt szolgálja, hogy a magyar természettudományos és műszaki értelmiség számban gyarapodjon, és teljesí­tménye versenyképesebbé váljon.

Az ünnepélyes rendezvényen a legendás feltaláló fia, dr. Béres József – aki a gimnázium egykori diákja volt – egy borszelencét adott át a kémiaszertárnak. „Nagy megtiszteltetés a családunknak, hogy immár egy természettudományos laboratórium is viseli édesapám, id. dr. Béres József nevét. Munkássága és elért eredményei szorosan kötődtek a laboratóriumi munkához. Külön öröm számomra, hogy mindez egykori iskolámban történik, ahol korszerű eszközökkel és modern technológiával felszerelt laboratóriumokban folyhat tovább a természettudományos oktatás.” – mondta dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke.

Megosztom