Mi rejlik a cí­mke mögött?

Az elmúlt évtizedekben nőtt azok száma, akik fogyasztói döntéseiket fokozott környezeti, társadalmi és etikai tudatossággal hozzák meg. Mi alapján igazodik el, akinek fontos, hogy olyan terméket vásároljon, amelynek gyártása során nem szennyezték a környezetet, nem tesztelték állatokon, bio alapanyagokból vagy újrahasznosí­tott papí­rból készült?

Napjainkban már Magyarországon is több mint 200 féle olyan emblémával találkozhatunk, amelyek a termékek vagy szolgáltatások valamilyen környezeti, társadalmi jellemzőjére utalnak. Gondot jelent az összehasonlí­tásuk, mert nagyon eltérő mennyiségű és minőségű információt rejthetnek, illetve nagyon eltérő odaí­télésük módja. Előfordul, hogy a cí­mke mögött kevés a tartalom. így a fenntartható fogyasztás, a tudatosságon alapuló vásárlási döntéseket a megfelelő információk hiányában sokszor nehéz meghozni.

Az eligazodáshoz nyújt segí­tséget a Tudatos Vásárlók Egyesülete termékcí­mke-adatbázisa, amely jelenleg 50 termékcí­mke bemutatását és 3 skálás értékelését tartalmazza. Olyan emblémák leí­rását és értékelését tették közzé, amelyek elterjedtek, a mögöttes tartalmuk megismerhető. Az adatbázist újabb védjegyekkel, jelekkel és feliratokkal folyamatosan bőví­teni fogják és felhí­vni a vásárlók figyelmét az esetlegesen megtévesztő, félrevezető jelölésekre is.

A különböző feliratok, jelölések, védjegyek alkalmasak arra, hogy komplex üzeneteket közvetí­tsenek egy-egy konkrét termék vagy szolgáltatás jellemzőiről, biztosí­tva a fogyasztó számára azt, hogy valaki valahol ezeket a jellemzőket megvizsgálta, ellenőrizte.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél többen ismerjenek meg olyan, hiteles és bevált környezeti, társadalmi cí­mkéket és tanúsí­tási programokat, amelyek valóban hozzájárulnak egy fenntarthatóbb, környezettudatosabb, egészségesebb, igazságosabb világhoz. Illetve minél többen ismerjük és felismerjük az álcí­mkéket.

Egy kis í­zelí­tő az adatbázisból

A 80 PLUS cí­mke igazolja, hogy a számí­tógépek és a szerverek áramforrásai 20%-os, 50%-os és 100%-os terhelés mellett is legalább 80 százalékos hatékonysággal dolgoznak. Azaz a felvett energia legalább 80 százalékát hasznosí­tják, és csak a maradék távozik hő formájában. Az átlagos tápok – különösen alacsony terhelésnél – általában közel sem gazdálkodnak ilyen jól. A 80 Plus minősí­téssel rendelkező gépek körülbelül egyharmaddal hatékonyabban működnek a többi gépnél – a cí­mkéző szervezet állí­tása szerint. A minősí­tés feltétele a termékek vizsgálata és tesztelése.

A tonhalakból készült élelmiszerkészí­tményeken lehet feltüntetni a Delfinbarát (Dolphin Safe) cí­mkét. Az 1980-as években döbbenten tapasztalták, hogy a tonhalak kifogása során évente több mint százezer delfin pusztult el. Fogyasztói nyomásra terjedtek el a delfinbarát tonhalhalászati módszerek, és a szövetségi előí­rások betartásának tanúsí­tására született meg a cí­mke.

Sajnos több „delfinbarát” cí­mke is jelen van a piacon, mert több nagyvállalat saját tanúsí­tási rendszert vezetett be, melyek átláthatósága, ellenőrizhetősége, biztonsága elmarad a szövetségi cí­mkéétől.

 

Kocsánytalan Tölgyként illetve gyakran (tévesen) Cédrusként emlegetett magyar öko-cí­mke használatának feltételeit 1997-ben dolgozták ki. Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké, megkülönböztető jelzéssel látnak el. Használatnak lényege, hogy a piaci előnyben részesülhessenek azok a termékek, melyek életciklus elemzéssel bizonyí­tottan kisebb mértékű terhelést jelent környezetükre, mint riválisaik (újrahasznosí­tott, újratölthető, komposztálható, csökkentett erőforrás felhasználás, nincs veszélyes anyag tartalma). A rendszer alapjait jogszabály rögzí­ti, állami fenntartású intézmény koordinálja a védjegy odaí­télését, és termékek, szolgáltatások ellenőrzését, tanúsí­tását.

Megosztom