Azért vannak a jó barátok…

A barátságok kiemelt szerepet játszanak az életünkben, hiszen társas lényként mindenkinek szüksége van valakire, aki meghallgat, megért, támogat. Nem könnyű azonban eldönteni, hogy akit igazán közel érzünk magunkhoz, valóban a barátunk-e, netán csak egy-egy közös tevékenység vagy élethelyzet kapcsol össze minket. Már csak azért sem, mert a barátságoknak is különböző arcai és mélységei vannak, ráadásul a kapcsolat maga is folyamatosan változik.

Nincs két egyforma barátság. És nemcsak azért, mert nincs két egyforma ember, hanem azért is, mert minden barátságnak tartott társas kapcsolat más és más szálon folyik, különböző lelki mélységeket érint.

Haverom vagy barátom?

„Sokan összetévesztik a barátságot a haversággal. Holott a jó haver nem más, mint akivel egy közös esemény, munka, hobbi vagy sporttevékenység kapcsán találjuk meg a hangot. ím amit barátságnak hí­vunk, ennél sokkal intenzí­vebb, tartalmasabb, mélyebb kapcsolat: a barátunk nem más, mint a lelki társunk, aki hozzánk hasonlóan gondolkodik és érez a legfontosabb dolgokról az életben. A barátság lényege a közös érték, a közös normarend. E nélkül nem működhet a barátság” – mondja Babinszkiné Romházi Júlia klinikai szakpszichológus.


Bizalom mindenekfelett

„A közös értékrend mellett a bizalom a barátság alapja – folytatja a szakember -, ami leginkább attól alakul ki, hogy a barátok egyformán gondolkodnak, hasonlóan élnek meg dolgokat, egy nyelvet beszélnek, hogy a közösen átélt tapasztalatok és az őszinteség kialakí­tják a »bí­zhatok benned« érzést. A barátságok az életkor előrehaladtával személyiségünk változásaival együtt folyamatosan módosulnak, de hogy a kezdeti szimpátián, majd a közösen megélt élményeken elindult kapcsolatot milyen tartalmakkal töltjük fel, az rajtunk, a kapcsolatban részt vevőkön múlik: egyéni érdeklődésünkön, nyitottságunkon, személyiségünkön.”

A jól megalapozott barátságok akár évtizedekig elkí­sérnek bennünket, még akkor is, ha közben rövidebb-hosszabb időre nélkülöznünk kell a másikat. Kati és Zsuzsa barátsága még a főiskolán kezdődött, több mint húsz évvel ezelőtt. A kezdeti együtt tanulásból és szórakozásból közös albérlet, majd közös munkahely lett, ám miután egyiküket áthelyezték a cég külföldi telephelyére, szinte teljesen megszakadt a kapcsolatuk. A húszéves évfolyam-találkozón azonban ugyanaz a szeretet és őszinte érdeklődés csillogott a szemükben. A kérdésre, mindez hogyan fér bele a barátság kategóriába, hiszen évtizedekig még csak nem is beszéltek egymással, Kati nevetve mondja: „Csak az igazán jó barátok tudják ugyanott folytatni a mondatot, ahol annak idején abbahagyták!”


Segí­tség, férjhez ment a barátnőm!

Mint minden kapcsolat, a barátság is folyamatos változáson, átalakuláson megy keresztül. Jelentős változás például, ha a barátok egyike megházasodik. Ez teljesen új helyzet, hiszen egy jó házasságban a házastársak egymás legjobb barátaivá is válnak egyben. Nagyon fontos ilyenkor, hogy ne ragaszkodjunk mereven ahhoz a formához, azokhoz a hagyományokhoz, melyek mentén a barátság korábban működött, hanem a megváltozott körülményekhez mérten találjuk meg azokat a szálakat, amelyek ugyanúgy összetartanak bennünket. Például menjünk közösen moziba, szervezzük meg hármasban egy közös barátunk meglepetéspartiját. A lényeg: türelmesen tegyük lehetővé, hogy korábbi barátunk, barátnőnk megtalálja új helyét megváltozott életében, illetve mi is találjuk meg pozí­ciónkat ebben az új szituációban.

 

Barátság vagy szerelem?Örök kérdés: létezik-e barátság férfi és nő között? Ahány tapasztalat, annyi válasz. Babinszkiné Romházi Júlia pszichológus szerint: „Létezik például egy jó párkapcsolatban, ahol a társak egyben egymás barátai is. Vannak azonban olyan barátságok, amikor háttérbe kerülnek a hagyományos nemi szerepek, például épp a nemi identitáskülönbség vagy a túlzott korkülönbség, illetve egyéb különleges, például mester és taní­tvány viszony miatt. A barátság lényege azonban mindegyik viszonylatban ugyanaz.”

Virtuális viszonyok

Ma gyakrabban kötünk barátságokat a világhálón, mint közvetlen emberi kapcsolataink során – derül ki egy nemzetközi felmérésből, amely azt is kiderí­tette, hogy egy-két ritka kivételtől eltekintve, ahol a felek magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek, ezek a barátságok közel sem tartósak. Ennek oka az emberi psziché felépí­tésében rejlik, mely sajátos úton szerzi benyomásait. Egyik legfontosabb ismérve, hogy az érzékszerveinken keresztül, a fizikai jelenlét által jutunk nélkülözhetetlen információkhoz, melyek alapján el tudjuk dönteni, hogy valaki szimpatikus-e, szeretnénk-e hozzá közelebb kerülni, vagy sem. Az internetes oldalak virtuális világában éppen ezek a lényeges fogódzók hiányoznak, í­gy tapasztalati élmény nélkül könnyen átbillenhetünk a vágyak, a fantázia világába, olyan tulajdonságokkal felruházva internetes „barátunkat”, amelyekkel valójában nem is rendelkezik. Persze az internet segí­theti is a barátságokat, de csakis a már meglévő, jól működő távkapcsolatokat, amelyekben a felek jól ismerik egymást. ím csupán átmenetileg működhet í­gy a dolog, hiszen egy élő barátság hosszú távon elképzelhetetlen személyes jelenlét nélkül.

Barátság egy életen át

Sokan vágyunk életre szóló, igaz barátságra. Egy olyan barát személyében, aki életünk valamennyi fontos momentumánál jelen van, akire akár az életünket is rábí­zhatjuk. Judit és Éva í­gy állnak egymás mellett, közel hat évtizede. Judit: „Nem is tudom, mi lett volna velem Éva nélkül az elmúlt 60 évben. Akármi bajom, örömöm, bánatom volt, hozzá mindig fordulhattam, ahogyan akkor is, ha nem tudtam, mit tegyek egy-egy helyzetben.” Éva: „Valahogy mindig úgy tudtunk egymás mellett állni, hogy Judit sem akart többet adni, mint amire nekem volt szükségem, és én sem vártam tőle többet, mint amit nyújtani tudott és fordí­tva. Talán ettől ilyen mély ez a kapcsolat, és ettől lett ilyen sok gyertya a szülinapi barátságtortánkon” – hangzik az élethosszig tartó barátság és az egyik legfontosabb emberi kapcsolat dinamikájának titka.

 

A cikk a Családi Lap 2013. novemberi számában jelent meg.

Megosztom