Mikor jár az utasnak kártérí­tés?

Legyen az repülő, vonat, busz vagy hajó, egy hatályos Európai Unós rendelet alapján jelentős késés, vagy járattörlés esetén minden utasnak jár kártérí­tés. Mi több, a visszatérí­tett összeg mértéke szintén egységesen szabályozott, függetlenül attól, hogy az Európai Unió területén belül merre utazik az utas.

A légiutasok jogait védő rendeletet közel egy évtizede vezette be az EU, ettől az évtől azonban az összes közlekedési eszköz esetében is hasonló szabályok védik az utasok érdekeit. Az új szabályrendszer elsősorban az információhoz, a kártérí­téshez és az ellátáshoz való jogot egységesí­ti az egyes utazási formák – repülő, busz, vonat, hajó – esetében, ezáltal biztosí­tva a diszkriminációmentes utazást az unión belül, különösen a mozgássérültek és a fogyatékosok esetében.

Az új egységesí­tett szabályozás értelmében a közlekedési társaságoknak minden esetben kötelező megfelelő tájékoztatást nyújtani az utazásról, az esetleges késésekről, illetve az utasok jogairól. A társaság hibájából bekövetkező jelentős késés, vagy az utazás meghiúsulása esetén az utas kártérí­tési igénnyel élhet, illetve kérheti, hogy a közlekedési társaság további költségek felszámí­tása nélkül eljuttassa eredeti célállomására. Emellett a nagyobb késés esetén megfelelő ellátás: étel, ital illetve szállás is jár az utasoknak. Szintén kártérí­tésre jogosult az utas, ha poggyásza elveszik vagy megrongálódik, illetve halállal vagy sérüléssel járó baleset éri.

Ezeket az általános alapelveket azonban az egyes közlekedési ágazatok sajátosságaihoz igazí­tva alkalmazzák a gyakorlatban. Például a vonat, busz vagy hajó esetében a késésnél fizetendő kártérí­tést a jegy árának százalékos arányában adják meg, mí­g a légitársaságok kilométer arányosan fizetnek. Az Európai Bí­róság napokban hozott í­télete szerint a vonattal utazóknak vis major esetén is jár kártérí­tés, mí­g más utazási forma esetében nem.

A folyton változó jogszabályok útvesztőjében nagyon nehéz kiigazodni, ezért az Európai Bizottság átfogó edukációs kampányt indí­tott, amelynek célja, hogy az utasok átfogó ismeretekhez jussanak az őket megillető jogokról. Emellett léteznek olyan vállalkozások, amelyek kifejezetten az utasok jogainak érvényesí­tésre alakultak, ilyen például hazánkban a légiutasok kárigényeire szakosodott Flight Refund.

„í“riási eredménynek számí­t, hogy ma már úgy kelhetünk útra az Európai Unióban, hogy ugyanazok a jogok illetnek meg minden utast, bármerre is utazzon. Ez egyfajta biztonságot ad az utasoknak, hiszen biztosak lehetnek benne, hogy érdekeiket képviselik és történjék bármi is hazajutnak.” – mondta el Schulhof Barbara a Flight Refund Ltd. ügyvezető igazgatója a bevezetett egységes szabályrendszer kapcsán.

Megosztom