Élményekkel a gyerekek gyógyulásáért

Több mint 60 ezer krónikus betegségben szenvedő vagy fogyatékkal élő gyermek gyógyulásához és rehabilitációjához járult hozzá a Mol Gyermekgyógyí­tó Program 2005 óta.

A Mol Új Európa Alapí­tvány által működtetett pályázati program olyan nonprofit szervezetek munkáját segí­ti, amelyek élmény- és művészetterápiás programokat szerveznek.
A támogatott szervezetek a betegség és a kórházi tartózkodás során jelentkező testi-lelki megpróbáltatások feldolgozásában tudnak segí­teni a krónikusan beteg gyerekeknek. A fogyatékkal élőknél életprogramjuk részét alkotja a fejlesztés, amely saját és családjuk életminőségének javí­tását tudja elérni. A lelki egészség szempontjából rizikócsoportnak számí­tó gyermekek és fiatalok esetében pedig a primer prevencióban nyújthatnak segí­tséget pl. a drámafoglalkozások vagy egyéb, a kreativitást mozgósí­tó és az önbizalmat erősí­tő foglalkozások.

A program első meghirdetésekor az alapí­tvány tudatosan döntött úgy, hogy nem a gyógyeszközök beszerzését segí­ti, hanem elsősorban a szakemberek, terapeuták bérköltségéhez nyújt támogatást. Emellett a Mol Gyermekgyógyí­tó Program évközi foglalkozásokat és nyári táborokat is szí­vesen támogat. A pályázatok beadási határideje 2013. június 29. Bővebb információ: www.ujeuropaalapitvany.hu

Önbizalom-növelő program

A súlyos gerincbetegségben szenvedő gyermekek számára merev fűző, ún. „korzett” viselése kötelező napi 23 órában. Csak í­gy érhető el a gyógyulás és kerülhető el általában a kockázatos gerincműtét. A fűző viselete viszont komoly pszichés terhet jelent a fiataloknak, akik között sok a kamasz lány. Sokat tud nekik segí­teni a Vertebra Alapí­tvány, amely különböző közösségi élményszerző programok szervezésével járul hozzá az önértékelési nehézségek feldolgozásához és az együttműködés kialakí­tásához. Legtöbbször sikerül nekik elérni, hogy a fiatalok saját érdekükben viseljék a fűzőt, sőt megszűnik az ezzel kapcsolatos szégyenérzetük.


Százezer betegen segí­tettek

Csaknem hét éve teljesí­t szolgálatot a Magyar Vöröskereszt vérvételi kamionja. A Német Vöröskereszttől vásárolt, 2006. augusztus 30. óta működő, hazánkban máig egyedülálló jármű speciális felépí­tménye – a benne található orvosi vizsgálóval, a vérvételi ágyakkal, az adminisztrációs, pihenő- és várakozóhelyiséggel – kifejezetten vérvételi célra készült.

A jármű a téli hónapokban Budapesten, a forgalmasabb csomópontokban, lakótelepeken, bevásárlóközpontok parkolójában állomásozik, ahol í­gy a lehető legtöbb embert érhetik el és késztethetik véradásra. A nyári szezonban azonban a kamion szinte folyamatosan úton van. Ilyenkor a leggyakrabban a megyei szervezetek igénylik, hogy azokon a helyszí­neken, ahol nehézségekbe ütközik egy vérvételi bázis kialakí­tása, szintén biztosí­tva legyen a véradási lehetőség pl. rendezvényeken (falunapokon). A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai ezekben a hónapokban szinte a hét minden napján fogadják a segí­teni vágyókat.

A Magyar Vöröskereszt a tetemes üzemanyagköltség ellenére az év során az ország szinte minden területét bejárja, amit a Mol támogatásának köszönhetően tud megvalósí­tani. A vállalat már a kezdetektől fogva, a kamion 2006-os indulása óta üzemanyagkártyával támogatja a program működését.

A kamion évente körülbelül ötezer donorhoz jut el, vagyis az eddigi működése során 35 ezer véradót ért el általa a szervezet. „Adj vért és ments meg három életet!” – olvasható a kamion oldalán. Gyors fejszámolás után rájövünk, hogy eddig csaknem 100 ezer beteg köszönheti életét a kamion működésének.

Megosztom