Olvasóink kérdezték az öröklésről

A menyem közölte, hogy elveteti a gyereket, mert nem akarja apa nélkül felnevelni. Szerintem csak az örökségre fáj a foga, mert így az övé lenne minden, nincs végrendelet.

?A tulajdonomat képező lakásban együtt lakom a fiúmmal. Mialatt a munkáltatóm megbízásából külföldön tartózkodtam, ő tudtom nélkül bulit rendezett. A haverjai részegen kidobtak az ablakból egy széket, mely a szomszédom parkoló autóját összetörte. Sajnos a barátom nem tudja pontosan ki tette, mert éppen lement sörért. Rajtam követelik a kárt, mivel nincs a lakónak casco biztosítása. Szerintem én nem felelek, mivel otthon sem voltam, amikor történt??

Valamely tárgynak lakásból vagy más helyiségből való kidobásával, kiejtésével vagy kiöntésével okozott kárért a lakás bérlője, illetőleg a helyiség használója felelős. (Ptk. 353. § ) A károsultnak tehát azt kell bizonyítania, hogy konkrétan mely helyiségből történt a tárgy kidobása.
Ha a lakást a tulajdonos használja, a károsodásért ő felel. Ha a tulajdonos valamilyen jogcímen átengedi a lakás használatát, például bérbe adja, a lakáshasználó tartozik helytállással.(Nem tartozik ide az az eset, ha a tulajdonos, vagy a bérlő egy éjszakára engedi át a lakás használatát, vagy vendéget fogad.)
A károsult jogosult a károkozót és a lakáshasználót egyidejűleg perelni, ilyen esetben azonban a tulajdonos feltételesen marasztalható azzal, hogy a kártérítést akkor köteles megfizetni, ha az a tényleges károkozótól behajthatatlan.
Önnek egyetlen kimentési lehetősége az lenne, ha bizonyítaná, hogy a károkozó jogosulatlanul tartózkodott a helyiségben. Ilyen személynek minősül például a magánlaksértő, a betörő, a lakásból való kiköltözésre kötelezett személy, de jelen esetben egyik sem állapítható meg. Örüljenek, hogy nem történt személyi sérülés.

?Nagy csapás ért, a fiam múlt héten agyvérzésben meghalt. A felesége jelenleg nyolchetesterhes. A kisfiam egy pénzügyi céget igazgatott, komoly vagyonra tett szert, amelyet a megszületendő unokám örökölne. A menyem közölte, hogy elveteti a gyereket, mert nem akarja apa nélkül felnevelni. Szerintem csak az örökségre fáj a foga, mert így övé lenne minden, nincs végrendelet. Sosem szerette igazán a férjét, csak a gondtalan élet vonzotta.Hogyan akadályozhatom meg ezt a szörnyűséget?! ?

Az erkölcsi megítélésemet most nem kifejtve, jogászként az alábbiakat tudom önnek válaszolni:A méhmagzat feltételes jogképessége az öröklési jog területén merül fel. Így az örökhagyó gyermeke örököl akkor is, ha az örökhagyó halálakor már, mint méhmagzat megfogant. A Ptk. 10. § szerinta gyermek részére már megszületése előtt gondnokot kell kirendelni, ha ez jogainak megóvása érdekében szükséges, különösen, ha a gyermek és törvényes képviselője között érdekellentét van. Viszont a méhmagzat gondnoka útján sem indíthat pert anyjának a terhessége megszakítására irányuló jognyilatkozata érvénytelenségének vagy hatálytalanságának megállapítása iránt. A bíróságnak az ilyen igényt tartalmazó keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania. Ennek oka, hogy a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezése kimondja, hogy az ember jogalanyisága az élveszületéssel kezdődik,a születés előtt jogalanyiságról nem lehet szó, így tehát a magzatpert sem indíthat . A gondnok saját nevébenperindításra nem jogosult.
?Önkormányzati lakás bérlőtársai voltunk a húgommal, mely ingatlant később egyedül vettem meg.Ő vidéken lakik, de megkért, hogy akkor már nagykorúfia pár hónapig, míg az egyetemi felvételire készül, nálam lakhasson. Azóta eltelt négy év, és unokaöcsém teljesen elzüllött. Nem tartja a kapcsolatotaz anyjával, iszik, csavarog, nem tanul és nem is dolgozik. Rendszeresen elfogyasztja az általam vett élelmiszereket, használja a tisztálkodó szereimet és a rezsihez egyáltalán nem járul hozzá. Múltkor a rendőrség is kereste nálam. Legutóbb vadidegen embereket találtam a lakásomban, állítólag a barátai. Már féltem a testi épségemet. Nem hajlandó elköltözni, azt mondja, hogy rokonként joga van ott lakni. Cserelakást vagy nyolcmillió forintot követel. Kényszer kijelentési kérelmemet a polgármesteri hivatalbanelutasították, mivel ténylegesen ott lakik. Muszáj lakást vennem neki, hogy megszabaduljak tőle? Már nem tudom eltartani a fizetésemből??
Unokaöccse szívességi lakáshasználó, így ön alakáshasználatát bármikor indoklás és alakiság nélkül megvonhatja, felmondásra sincs szükség.Jogcím hiányában a fiú a lakás kiürítésére köteles. Önkéntes teljesítés hiánya esetén ön bírósághoz fordulhat, hogy kötelezze unokaöccsét a lakás kiürítésére. Szívességi lakáshasználat esetén az 1993. évi LXXVIII. Tv. (lakástörvény) nem kötelezi a lakással rendelkezni jogosultat, hogy elhelyezéstbiztosítson .

Megosztom