Lakásvásárlás és öröklés

Mit tehetünk jelzálogügyben? Hogyan vehet lakást külföldi állampolgár? Hogyan készíttessünk végrendeletet? Mit tehetünk, hogy megtudjuk, ki a gyermek apja?

?A testvérem felvett hatmillió forint bankkölcsönt és én olyan óvatlan voltam, hogy hozzájárultam ahhoz, hogy az örökség útján közös tulajdonunkat képező lakásunkat jelzáloggal terhelje. Sajnos nem törlesztett, így a bank végrehajtási eljárást indított. Kérdésem, hogy veszélyben van e a másik, saját lakásom is, tekintettel arra, hogy adóstárs is voltam??

A bank először a jelzáloggal terhelt ingatlanból próbálja meg kielégíteni követelését, de ha ez bármely okból meghiúsul, úgy a végrehajtó az ön lakására vonatkozóan is elrendelheti a végrehajtást, tekintettel arra, hogy adóstárs volt.

?A sógorom külföldi (német) állampolgár és szeretne Magyarországon lakást venni. Kérdésem, hogy kell-e hozzá engedély??

A 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet rendelkezik a külföldiek ingatlanszerzéséről. Termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi személy általi ? öröklésen kívüli ? megszerzéséhez szükséges engedélyt az illetékes közigazgatási hivatal akkor adhatja meg, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért. Az 1994. évi LV. Tv . 88/A. § szerint a tagállami állampolgár, mint a sógora is, a termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát a belföldi személyekkel azonos feltételekkel (engedély nélkül) szerezheti meg, kivéve a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlant. Ha a tagállami állampolgár legalább négy éve folyamatosan és jogszerűen Magyarországon tartózkodik, a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlan tulajdonjogát is engedély nélkül szerezheti meg.

?Férjemmel 45. éve boldog házasságban élünk, de majd eljön az az idő, mikor örökre el kell válnunk. Minap közös végrendeletet készítettünk, az lenne csupán a kérdésem, hogy letétbe kell-e helyezni ezt az okiratot és ha igen, hol ?A gyerekeim lehetnek e tanúk? Továbbá van-e arra lehetőség , hogy csak mindkettőnk halála után induljon hagyatéki eljárás??

A Ptk 629. § szerint az írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha annak végrendeleti minősége, keltének helye és ideje rögzítve van, továbbá, ha a végrendelkező azt elejétől végig maga írja és aláírja; vagy két tanú együttes jelenlétében aláírja, és a tanúk is ? e minőségük feltüntetésével ? aláírják; vagy aláírja és a közjegyzőnél személyesen letétbe helyezi.
A több különálló lapból álló írásbeli magánvégrendelet csak akkor érvényes, ha minden lapját ellátták folyamatos sorszámozással, továbbá a végrendelkező és tanúk aláírásával.
Az írásbeli magánvégrendelet tanúja vagy más közreműködő személy, illetőleg ezek hozzátartozója javára szóló juttatás érvénytelen, kivéve, ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó saját kezűleg írta és aláírta.
Két vagy több személynek bármilyen alakban ugyanabba az okiratba foglalt végrendelkezése érvénytelen.
A fenti alakiságnak megfelelő végrendeletet nem kell letétbe helyezni, de a jelenlegi, közös végrendeletük érvénytelen. Az ember halálakor nyílik meg a hagyaték, nincs rá lehetőség, hogy ezt az időtartamot a házastárs haláláig ?meghosszabbítsák?.

?A barátnőm szakított velem, de a szakítás után 7 hónappal gyermeke született. Azt mondja nem az enyém, nem is engedi látogatni, de a haverom látta őket és azt mondta, éppen úgy néz ki a kissrác, mint én. Mit tehetek, hogy megtudjam én vagyok-e az apja? Kötelezhetem-e az anyját, hogy elvigye genetikai vizsgálatra a kisbabát??

A Pp. 295. § rendelkezései szerint, ön pert indíthat az apaság megállapítása iránt, melyben az alperes a gyermek, akinek a gyámhatóság kirendel eseti gondnokot..
A gyermek anyját tanúként kell kihallgatni. A bíróság orvosszakértői vizsgálatot rendel el amennyiben valószínűsíthető, hogy a fogamzás időpontjában nemi kapcsolatuk volt. A bíróság a vizsgálat tűrésére bármelyik érdekeltet kötelezheti.
Amennyiben az illető a vérvétel céljából nem jelenik meg, illetőleg azt nem engedi meg, vele szemben pénzbírságot szabhatnak ki, így a gyermek anyjával szemben is, ha a gyermeket a vizsgálat miatt nem állítja elő.
Amennyiben az anya tagadja szexuális kapcsolatukat, próbáljon meg arra a tényre tanúkat szerezni, hogy abban az időben együtt látták önöket, illetve tudtak az önök kapcsolatáról.

Megosztom