Számok inkognitóban

Magyar szövegben a magyar számok természetesen nem inkognitóban, azaz rangrejtve, hanem teljes valójukban jelennek meg. Mai cikkemben azt igyekszem bemutatni, hogy előbbi állí­tásommal látszólag ellentétben azért elég sok ? azt is mondhatom: számos ? olyan szavunk is van, amelyben egy-egy inkognitóban levő szám is sikeresen elrejtőzik, legalábbis az újlatin nyelveket kevésbé ismerők elől.

Ennek magyarázata egyáltalán nem nehéz, sőt, voltaképpen nincs is mit magyarázni, inkább csak példákat kell felsorolni. Tehát olyan példákat, amelyekben benne lapul egy szám, csak éppen nem magyarul, hanem latinul, esetleg görögül.

Az köztudomású, hogy az a latin vagy görög nyelv, amellyel az egykori diákok egy-két évszázada még az iskolában is megismerkedhettek, az oktatásban ma már csak romjaiban van jelen. Mivel a klasszikus latin nyelv az évszázadok során külön-külön nyelvekre hasadt, s napjainkban mint olasz, francia, spanyol, portugál stb. él tovább, a mai görög nyelv pedig alaposan eltávolodott az ókoritól – fonetikus átí­rásban ezt azzal szemléltethetem, hogy az ókori Spárta vagy Olimposz a mai görögben í­gy hangzik: Szpárti, í“limbosz -, érthető, hogy a klasszikus görög-latin számnevek, számnévi határozók a latin és görög nyelv ismerete nélkül nehezen ismerhetők fel.

Más kérdés, hogy az iskolázottak, a több idegen nyelvet ismerők számára jobbára azoknak a szavaknak a megértése sem okoz nehézséget, amelyekben azok a bizonyos latin vagy görög-latin számnevek csupán inkognitóban jelennek meg. Ez azonban, úgy érzem, nem teszi fölöslegessé, hogy az eddig előadottakban körvonalazott szavaink közül a következőkben bemutassak, felsoroljak néhányat.

Egy, kettő, egyszeres, kettős, kétszeres…

Mindenekelőtt az unus: egy, primus: első, mono-: egyedüli, egyedi, egy- (előtagként), duo: kettő, bi-: kettős, kétszeres (összetételi előtagként), di-: ugyancsak kettős, két- értelemben (szintén előtagként), duplus: második, másod- jelentésű idegen – latin, részben görög – szavakra gondolok, ezek jelenlétére mutatok be néhány példát. Közülük a tő- és sorszámnevek ragozhatók is: uni-, prima, duplum stb. A példaszavak jelentését legalább részben, hozzávetőlegesen megadom.

Uniformizál: egyformásí­t, unikornis: egyszarvú (mondabeli állat), unikum: egyedüli példány, unió:egység, szervezeti egyesülés (pl. Európai Unió), univerzális: egyetemes, univerzum: világegyetem.
Prí­ma: elsőrendű, prí­mabalerina: főszerepeket alakí­tó balerina, első táncosnő, prima primissima: a lehető legjobb (többnyire latinosan í­rva), prí­más: a katolikus egyház legfőbb vezetője egy országban (Magyarországon az esztergomi érsek), továbbá zenekarvezető és első hegedűs cigányzenekarban.

A cikk folytatását elolvashatja a Családi Lap 2013. márciusi számában.

Megosztom