A születési súly öröklődése

Az egyes emberfajtákban eltérő az átlagos születési súly, ami az újszülöttek egészségi állapota e fontos jellemzőjének az örökletességére hívja fel a figyelmet. Az európai ?fehér? emberek születési súlya 3000-3500 g között van. Az ázsiai embereknél ez jóval alacsonyabb, Kínában például 2900 gramm az átlagos születési súly. Éppen ezért a kínaiak a kis súlyú újszülöttek elkülönítésére nem a 2500, hanem a 2250 grammos választóvonalat használják. Az afrikai pigmeusoknál viszont az átlagos születési súly 2500 gramm Ha egymás mellé állítanánk egy-egy átlagos fehér, kínai és pigmeus embert, szembetűnne: a fehér a legmagasabb, a sárga kisebb és a pigmeus a legkisebb. A születési súly tehát nyilvánvalóan tükrözi a testméret közötti különbséget. A roma újszülöttek kisebb súlya is eltérő, indiai származásukkal kapcsolatos.

Igaz ez az adott fajtán belül is, ahogy ezt az anyák testsúlya és gyermekeik születési súlya közötti összefüggés is jelzi. (Itt nem a terhesség alatt gyorsan változó testsúlyt, hanem a fogamzást megelőző testsúlyt veszem figyelembe.) A 70-80 kg-os nők újszülöttjeinek súlya általában számottevően nagyobb, mint a kis, filigrán, 50 kg-nál könnyebb anyák gyermekeié. A kis súlyú, tehát 2500 gramm alatti újszülöttek aránya a testesebb nők szüléseinek 5?8%-ában, míg a vékony nőkének 12?15%-ában fordul elő.
Az egyes emberek testméretei örökletesen is meghatározottak, a testmagasság például 80%-ban. Az anya és újszülöttjének születési súlya között is szoros összefüggést találtak. Egy amerikai vizsgálatban átlagos születési súlyú (2500-3500 g), kis súlyú (2500 g alatti) és nagy súlyú (3500 g fölötti) újszülötteket különítettek el. Ezután személyesen felkeresték a szülők édesanyját, tehát a nagymamákat és megtudakolták a vizsgált gyermek apjának és anyjának születési súlyát. Kiderült, hogy az átlagos születési súllyal világra jött újszülöttek édesanyjának a születési súlya 3220 g volt.Az átlagos születési súlyú gyermekek édes?anyjának a születési súlya is tehát általában átlagos volt. A nagy súlyú újszülöttek édesanyjának születési súlya átlagosan 3660 g volt, tekintélyesen nagyobb, mint a szokásos. A 2500 g-nál alacsonyabb súlyú, kis súlyú újszülöttek édesanyjának a születési súlya 2840 g volt, vagyis számottevően elmaradt az átlagostól. Az anyai születési súly tehát nagymértékben befolyásolja gyermekeik születési súlyát.
Az apa testméretének az újszülött születéskori súlyára nem volt befolyása. A kör azonban még nem zárult be. Megvizsgálták ugyanis, hogy a korábban született testvéreknek milyen volt a születési súlya. Az átlagos súlyúak testvéreinek születési súlya is átlagos (3290 g) volt; a nagy súllyal születettek testvéreié (3960 g) jóval felülmúlta az átlagot; a kis súllyal születettek testvéreinek átlaga pedig 2630 g, tehát alacsony súlyú volt.
Mindezekből három fontos tanulság szűrhető le:
1. Az újszülött születési súlyának kialakulásában ? nem is kismértékben ? örökletes tényezők is szerepet játszanak.
2.Az örökletesség az anyai szervezeten keresztül érvényesül, hiszen az anyák leánytestvérei, nővérei gyermekeinek születési súlya is összefüggést mutat egymással.Pontosíthatjuk tehát a tanulságot: az örökletesség az anyai ágon, a női szervezeten keresztül fejti ki hatását. Azok a gének ugyanis, melyek szerepet játszanak az újszülött súlyának meghatározásában, lényegében a lepény fejlődését befolyásolják, mivel ezektől a génektől függ, hogy mekkora a lepény, milyen a vérellátás stb. Közvetve pedig ezek határozzák meg a magzat méhen belüli súlyfejlődését.
E vizsgálatokon felbuzdulva már arra is kísérletet tettek, hogy az anya, az idősebb testvérek, valamint az anyai ágú unokatestvérek születési súlya alapján előzetesen felbecsüljék a születendő gyermek súlyát. Az ettől való számottevő eltérés ugyanis a terhesség alatti kóros eseményekre utalhat, így az ilyen újszülött fokozott orvosi gondoskodást igényel.
3.Ezek a megfigyelések azonban csak a születési súlyra vonatkoznak, és nem érvényesek a várandóság időtartamára. Jelenlegi tudásunk szerint az időre, idő előtti vagy idő utáni szülés-születés nem függ örökletes tényezőktől.
A születési súly örökletessége megint csak a Természet vagy a Teremtő ?zsenialitását? igazolja. Azonos fajon belül jelentősen eltérő testméretű egyedek ismertek. Gondoljunk csak a ló fajon belül egy nagytermetű csődörre és egy kis póniló nőstényre. Képesek utódnemzésre, de ha az apai géneknek is szerepe lenne a magzat súlyának alakulásában, a kis póniló bizonyosan belepusztulna a szülésbe.
A születési súly értékelésekor nem becsülhető le a magzat nemének jelentősége sem. A fiúk általában súlyosabbak, mint a lányok, jóllehet rendszerint egy nappal korábban jönnek világra. Magyarországon a fiúk átlag 125 grammal súlyosabbak. E látszólag kicsi súlykülönbség miatt a fiúknál 2%-kal alacsonyabb a kis súlyú újszülöttek gyakorisága.
Korábban foglalkoztunk a születések közötti optimális időtartammal is, ami 2-3 évre tehető. Ennek betartása mellett a várandóságokkal párhuzamosan átlagosan 100 grammal nagyobb az újszülöttek súlya.
Végül a születési súly értékelésekor gondolni kell a többes születésekre, vagyis a (kettes) ikrek és a nagyobb számú, tehát hármasok, négyesek és ötösök születésére. (Az utóbbiak nem ikrek, mivel ez kettes születést jelent.) A kis súlyú újszülöttek tekintélyes részét az ikrek képezik, ugyan ők csak az összes születés 2 százalékát teszik ki, de átlagos súlyuk 2450 gramm körül van. (A sokkal ritkább hármasok az 1500 grammot sem szokták elérni.). A méhben azonos vérellátás, táplálás mellett fejlődő ikrek és hármasok egy-egy tagja természetesen kisebb lesz, mint az ugyanott egyedül fejlődő magzat. (Emellett a többes szülöttek rendszerint korábban is születnek meg, az ikrek két héttel, a hármasok három-négy héttel korábban.) Természetesen minél nagyobb számú többes születésről van szó, annál kisebb a súlyuk (ábra). A többes szülöttek újabban az összes kis súlyú újszülött 20%-áért felelősek, mivel arányuk nő a meddőségek kezelésében elért sikereknek (lombikbébi, gyógyszeres terápia) köszönhetően.
Természetesen a születési súlyt külső hatások (például a cigarettázás) is jelentősen befolyásolhatja, de erről a következő számban lesz szó.

Megosztom